BİLGİ YÖNETİMİNDE BİLGİ DÖNÜŞTÜRME VE SECI MODELİ : HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Halil Zaim, Gökhan Seçgin
2.467 748

Abstract


Bu çalışmanın temel amacı, bir bilgi dönüştürme modeli olan SECI Modelinin açıklanması ve modeli oluşturan dört alt boyutun bilgi yönetimi performansı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırma, hizmet sektöründe faaliyet gösteren sekiz farklı firmada çalışanlar arasından seçilen örneklem ile gerçekleştirilmiştir.

 

Bu araştırma kapsamında SECI Modeli'nin alt boyutlarını ve çalışanların bilgi yönetimi performans algılarını ölçen iki farklı ölçek kullanılmıştır. Ölçek yardımı ile elde edilen veriler kullanılarak SECI modeli'nin alt boyutları ayrı ayrı analiz edilmiştir. Aynı zamanda boyutların bilgi yönetimi performansı üzerindeki etkileri analiz edilerek açıklanmıştır.

 

Yürütülen araştırma sonucunda hizmet sektöründe çalışan iş görenlerin bilgi dönüştürmenin dört farklı boyutunda gösterdikleri performans ortaya koyulmuş; ayrıca söz konusu boyutların üç tanesinin bilgi yönetimi performansı üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. SECI Modeli'nin alt boyutlarından biri olan bilginin birleştirilmesi boyutu ile bilgi yönetimi performansı arasında anlmalı bir ilişki bulunamamıştır.


Full Text:

PDF (Türkçe)