Doğrusal olmayan küresel optimizasyon problemleri için tabu arama algoritmasının kullanılması

Tunçhan Cura
1.399 552

Abstract


Tabu arama algoritmaları atama, programlama (scheduling), en kısa yol ve gezen satıcı gibi tümleşik optimizasyon problemlerinde sıklıkla kullanılmasına karşılık, sürekli küresel optimizasyon problemlerinde çok nadir kullanılmaktadır. Bu çalışmada doğrusal olmayan fonksiyon optimizasyonu problemi tabu arama algoritması kullanılarak çözülmüştür.Geliştirilen algoritma yedi değişkenli bir minimizasyon probleminde test edilmiş ve anlamlı sonuçlar elde edilerek bu tür problemler için tabu arama algoritmasının nasıl kullanılabileceğine dair örnek teşkil etmiştir. Örnek problemin çözümü açıklanırken ileride anlatılacak olan tabu yapıları çok fazla olduğundan yalnız ilk ve beşinci tabu yapıları gösterilmiştir.


Keywords


Tabu arama, optimizasyon, doğrusal olmayan

Full Text:

PDF (Türkçe)