Letter From Editor

Eyup Cetin
924 196

Abstract


Editör'den,

Türkiye'nin ilk İşletme Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, bu yıl 40. yaşını gururla kutlamaktadır. Aynı zamanda, Fakültemizin resmi bilimsel yayın organı olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi için de farklı bir heyecan yaşamaktayız.

Dergimiz, uluslararası bilim dünyasında daha saygın bir konuma ulaşmak amacıyla, yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu bağlamda, birtakım çalışmalar yapılmıştır.

Editörler Kurulu dünyanın farklı coğrafyalarından kendi alanlarında uzman ve tanınan bilim insanlarının katılımıyla daha da güçlenmiştir. Ayrıca, ilgili bilim alanları oluşturulmuş ve Alan Editörlüğü sistemine geçilmiştir. Yine bu yapılandırma çerçevesinde, Dergimiz için çevrimiçi-online- makale sunma ve değerlendirme süreçlerine imkan veren uygulama da aktif hale getirilmiştir. Böylece makalelerin sonuçlandırılması işlemi çok daha hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

Bütün bu olumlu gelişmelerden mutluluk duymaktayız ve Dergimizin bilimsel standardının üst düzeyde tutulması için çabalarımızı sürdürmekteyiz.

Büyük özverilerle bundan önceki dönemlerde dergimizin Editörlüğünü üstlenmiş olan çok değerli hocalarımızın katkıları için teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca, desteklerini esirgemeyen Dekanımız Sayın Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR ve Dergimizin yeni döneminde bizlerle birlikte çalışan ve birikimlerini paylaşan Editörler Kurulu Sayın üyeleri ile Hakemlerimize içtenlikle teşekkür ederiz. Bu sayımızın kapak tasarımını gerçekleştiren ve baskı sürecindeki çabalarıyla katkıda bulunan ExtraFikir Reklamevi & ExtraPrint çalışanlarına da ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

Bu sayı, Fakültemizin kurucu öğretim üyelerinden, 1988 yılında kaybettiğimiz ve büyük bir saygıyla andığımız değerli hocamız Sayın Prof. Dr. Kenan GÜRTAN'a ithaf edilmiştir.

Sevgi ve saygılarımla,

Doç. Dr. Eyüp Çetin

Editör


Keywords


Letter from Editor, Editor, Letter

Full Text:

PDF (Türkçe)