Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) ile sayısal karar verme

Ergün Eroğlu, Fatma Lorcu
2.478 782

Abstract


Bu çalışmada Veri Zarflama Analizi (VZA) Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yaklaşımlarının bir arada kullanılması ile geliştirilen Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) yöntemi ele alınmıştır. VZAHP; AHP yönteminin temelini oluşturan ikili karşılaştırma matrislerindeki ağırlık hesaplamasında, VZA modellerini kullanmakta ve bu ağırlıklar yardımı ile en uygun kararı belirlemektedir. Ampirik açıdan da, Türkiye'deki otomotiv sektöründeki fiyatlandırma stratejilerini araştıran Analitik Hiyerarşi Prosesi verileri ele alınmıştır. Teorik ve ampirik karşılaştırmalardan elde edilen bulgular ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

Full Text:

PDF (Türkçe)