İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

Tülin Atakan
1.956 1.212

Abstract


Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) haftanın günü ve Ocak ayı anomalilerinin gözlenip gözlenmediği araştırılmıştır. Finans teorisinin ana kuramlarından birisi olan Etkin Pazar Kuramı'na aykırı düşen bu anomaliler üzerine pek çok çalışma olmasına rağmen, İMKB'nin işlem gördüğü ilk günden bu yana geniş bir periyotu içeren ve GARCH modelleri ile anomali etkisini test eden fazla bir araştırmanın olmayışı, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. GARCH (1,1) modelinin kullanıldığı ve bir gecikmeli getiri serisinin ortalama denklemde bulunduğu İMKB Bileşik-100 Endeksi'nin 3 Temmuz 1987-18 Temmuz 2008 dönemini kapsayan ve toplam 5157 günlük veriden hareketle gerçekleştirilen bu çalışmanın sonucunda, İMKB'nin Ocak ayı getirilerinde, diğer aylara göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde herhangi bir farklılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanısıra, Cuma günleri İMKB endeksinin getirisinin diğer günlere oranla ortalamadan yüksek, Pazartesi günü ise düşük olduğu ortaya konmuştur.


Keywords


Haftanın Günü Etkisi, Ocak Ayı Etkisi, Zamana Dayalı Anomaliler, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), ARCH-GARCH Modelleri

Full Text:

PDF (Türkçe)