Portföy seçimi için ortalama-varyans-çarpıklık modeli

Barış Altaylıgil
1.168 628

Abstract


Bu makalemizde, finansal yatırım araçları arasından optimal portföy seçimi için önce çarpıklığı dikkate alan ortalama-varyans-çarpıklık (MVS) modeli daha sonra iyi çeşitlendirilmiş bir portföy elde edebilmek için entropi ölçüsü ekleyerek oluşturduğumuz ortalama-varyans-çarpıklık-entropi (MVSE) modeli tanıtılmaktadır. MVS ve MVSE'de, geleneksel çarpıklık formüllerinin kullanılması yerine daha dayanıklı ve hesaplanması daha kolay olan Pearson çarpıklık ölçüsü kullanılmıştır. Her iki model, İMKB-30'da yer alan hisse senetleri arasından portföy oluşturmak için kullanılmış ve elde edilen sonuçlar Markowitz'in ortalama-varyans (MV) modeli ile karşılaştırılmıştır. MVS modeli ile, MV modelinden daha etkin portföylerin seçilebileceği gösterilmiştir.


Keywords


Markowitz Portfolio Theory; Mean-Variance; Skewness; Entropy; Portfolio Selection

Full Text:

PDF (Türkçe)