Istanbul University Journal of the School of Business

136.611 114.018

Vol 45, No 1 (2016)

Full Issue

View or download the full issue 45(1), 2016 PDF

Table of Contents

Ön Sayfalar / Front Pages

Cover & Contents // İçindekiler PDF
 

Editörden / Editorial

Editörden mektup PDF
 
Evaluating Vaccine Temperature Monitoring Systems via Fuzzy Analytic Hierarchy Process PDF
Betül Özkan, Hüseyin Başlıgil
Yerel Aile İşletme Gruplarında Çeşitlendirme Stratejileri: Pazar Yönelimli mi Kaynak Yönelimli mi? PDF
Duygu Kızıldağ, Belkıs Özkara
Hisse Senetlerinin Özdüzenleyici Haritalarla Kümelendirilmesi: BIST50 Endeksinde Yer Alan Hisseler Üzerine Bir Uygulama PDF
Mehmet Özçalıcı
Türkiye’de Hisse Senedi Getirileri ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: ARDL Yaklaşımı PDF
Muhammet Belen, Hüseyin Karamelikli
Denetimde Bilgi Teknoloji Ürünleri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli (TKM) İle Araştırılması PDF
Murat Serçemeli, Ersin Kurnaz
Ar-Ge Yatırımları ve Büyüme: İmalat Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma PDF
Kartal Demirgüneş, Gülbahar Üçler
Türkiye’de Kamuyu Aydınlatmanın Sermaye Piyasasına Etkisi PDF
Orcan Çörtük, Mustafa Erten

Davetli Yazı / Invited Paper

Türkçe Akademik Yazımda Çeviri ve Terim Sorunları PDF
Sinem Canım-Alkan

Haberler / News

News / Haberler PDF
 
News / Haberler PDF
 

Arka Kapak / Back Cover

Back cover // Arka sayfalar PDF
IUJSB Editorial


ISSN: 1303-1732