İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

24.423 20.263

IPAD ulusal ve küresel düzeyde etkili olan iktisat politikaları üzerine yapılan kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. IPAD iktisat teorisi ve uygulamaları için uluslararası bir tartışma forumu niteliğindedir. Dergi, iktisat araştırmaları üzerinde uzun dönemli etkileri olacak seçkin ve güncel konularda referans niteliği taşıyan makaleler yayınlamayı hedeflemektedir.

IPAD is a peer-reviewed international research journal, which aims to publish articles of high quality dealing with issues in economic policy which impact on national and global economies. IPAD provides an international forum for economic theory and practice. The journal aims to publish highly selective, widely cited articles of current relevance that will have a long-term impact on economics research. 


 

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi Yazı Çağrısı

 

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan “İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi (İPAD)” isimli dergimiz yayın hayatına başlamıştır. İPAD; politik iktisat, para teorisi ve politikası, maliye politikaları, finansal iktisat, kalkınma ekonomisi, çalışma ekonomisi, mikro ve makro teori, ulaştırma ekonomisi, uluslararası ticaret ve finans gibi birçok alanda yayınlayacağı analitik, yorumlayıcı ve ampirik çalışmaları ile yeni araştırma alanlarını takip etmek isteyen iktisatçılar için temel okumalardan bir tanesi olmayı amaçlamaktadır.  

İktisat Politikası Araştırmaları dergisi son sayısını Ocak 2016'da yayınlamış olup, Temmuz 2016 tarihinde yayınlanacak olan 3. Cilt 2. Sayı için son yazı gönderme tarihi 15 Mayıs 2016'dır. Dergiye yazı gönderilerinizi online olarak site üzerinden yapabilir, veya iktisatpolitikasi@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz. İPAD, elektronik ortamda Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez yayınlanacaktır. Siz değerli araştırmacılarımızın, İPAD'de yayınlamak üzere göndereceğiniz çalışmalarınız ve katkılarınız bizleri onurlandıracaktır. 


Cilt 3, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Makaleler

AVRUPA’DA SİGORTA PRİM ÜRETİMİ GELİR VE SATIN ALMA GÜCÜ ARASINDAKİ UZUN DÖNEM DENGE İLİŞKİLERİ PDF
Necla Tunay, Batu Tunay
YÖNETİŞİM VE YENİ KURUMSAL İKTİSAT PDF
Adem Levent
TÜRKİYE’DE 2001-2014 DÖNEMİNDE UYGULANAN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKASI ÇIKTILARININ BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ İLE ANALİZİ PDF
Cihan Kızıl
TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VE TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ PDF
Halil Tunalı, İbrahim Enes Özkan
TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYENİN ÖNEMİ: İKTİSADİ BÜYÜME İLE İLİŞKİSİ, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZİ PDF
Levent Aksu


ISSN: 2148-3876