İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

19.630 17.564

IPAD ulusal ve küresel düzeyde etkili olan iktisat politikaları üzerine yapılan kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. IPAD iktisat teorisi ve uygulamaları için uluslararası bir tartışma forumu niteliğindedir. Dergi, iktisat araştırmaları üzerinde uzun dönemli etkileri olacak seçkin ve güncel konularda referans niteliği taşıyan makaleler yayınlamayı hedeflemektedir.

IPAD is a peer-reviewed international research journal, which aims to publish articles of high quality dealing with issues in economic policy which impact on national and global economies. IPAD provides an international forum for economic theory and practice. The journal aims to publish highly selective, widely cited articles of current relevance that will have a long-term impact on economics research. 


 

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi Yazı Çağrısı

 

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan “İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi (İPAD)” isimli dergimiz yayın hayatına başlamıştır. İPAD; politik iktisat, para teorisi ve politikası, maliye politikaları, finansal iktisat, kalkınma ekonomisi, çalışma ekonomisi, mikro ve makro teori, ulaştırma ekonomisi, uluslararası ticaret ve finans gibi birçok alanda yayınlayacağı analitik, yorumlayıcı ve ampirik çalışmaları ile yeni araştırma alanlarını takip etmek isteyen iktisatçılar için temel okumalardan bir tanesi olmayı amaçlamaktadır.  

İktisat Politikası Araştırmaları dergisi son sayısını Ocak 2016'da yayınlamış olup, Temmuz 2016 tarihinde yayınlanacak olan 3. Cilt 2. Sayı için son yazı gönderme tarihi 15 Mayıs 2016'dır. Dergiye yazı gönderilerinizi online olarak site üzerinden yapabilir, veya iktisatpolitikasi@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz. İPAD, elektronik ortamda Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez yayınlanacaktır. Siz değerli araştırmacılarımızın, İPAD'de yayınlamak üzere göndereceğiniz çalışmalarınız ve katkılarınız bizleri onurlandıracaktır. 


Cilt 3, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Finansal Parçalanmanın Banka Kredi Kanalı Üzerindeki Etkisi: Euro Bölgesi Örneği PDF
Aydan Kansu
Kamu Harcamaları-Ekonomik Büyüme: Türkiye Üzerine bir Uygulama PDF
Huriye Gonca Diler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikasının Gecelik Repo Faiz Oranlarının Oynaklığı Üzerindeki Etkisi PDF
Elif Erer, Ayşegül Dumlu Kırkpınar, Deniz Erer
Yerelleşme Teorisinin Analizi ve Ekonomik Parametreler Üzerindeki Rasyonalitesi PDF
Zülküf Ayrangöl, Mustafa Tekdere


ISSN: 2148-3876