İnsanbilim Dergisi

42.325 24.631
İnsanbilim Dergisi'nde (İBD), antropoloji ve/ya antropolojiyle ilgili yakın disiplinlerde hazırlanmış özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kitap tanıtımları ve editöre mektuplar yayımlanır. İBD elektronik olarak yayımlanan açık erişimli hakemli bir dergidir.

Cilt 2, Sayı 2 (2013)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye'de 1930-1970 arası arkeoloji paradigmasının bilim sosyolojisi açısından bir betimlemesi PDF
Yücel Karadaş, Timur Demir
Manubrio-corpus index: Is it a reliable indicator for sex determination PDF (English)
Mahesh Chand Meena, Mukta Rani, Yashoda Rani
Sivas Beydili Köyü inanç sistemi içinde kadın PDF
Duygu Ulusoy Yılmaz, Gülay Karşıcı, Ali Selçuk