Sayı 79 (2015)

YÖNETİM DERGİSİ 79. SAYI

İçindekiler

Makaleler

GELİR YÖNETİMİNDE ÇOKLU ÜCRET SINIFININ KAPASİTE TAHSİSİ: DEMİRYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA BİR UYGULAMA PDF
Özlen ERKAL SÖNMEZ, Şakir ESNAF
"Yönetim ve Organizasyon" Alanında Bir Bilim Dalında 2004 - 2015 Yılları Arasında Yönetilmiş Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi PDF
Işıl PEKDEMİR, Uğur ERDOĞAN, Yasemin ŞEN, Selçuk YEKE
Teknolojik Türbülans, Karar Verme Süreçleri ve Ürün Geliştirme Performansı PDF
Atif Açıkgöz
Y KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN MODA BLOGLARINA YÖNELİK TUTUMUNUN SATIN ALMA NİYETİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Ece Aksu Armagan, Selçuk Efe Küçükkambak
ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ PDF
Nilgün Anafarta
STARBUCKS FİRMASININ DENEYİMSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ İNCELENMESİ PDF
İbrahim Sarper Karakadılar, Hatice Güney
İLK YÖNETİCİNİN ÇALIŞANI BALTALAMASININ ÖZ YETERLİLİK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİNDE YÖNETİCİ YETKİNLİĞİNİN ZARARLI ETKİSİ PDF
Gökhan Karagonlar, Engin Bağış Öztürk
PVC TESİSAT BAĞLANTI PARÇALARI ÜRETİMİNDE FİRE PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLACKETT-BURMAN DENEY TASARIMI YAKLAŞIMI PDF
Zeynep Karslıoğlu, Alp Baray, Necdet Özçakar
BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ PDF
SEMRA TAŞPUNAR ALTUNTAŞ, FATMA DENİZ ÇOLAK


ISSN: 1302-4221