Cilt 12, Sayı 1-2 (1950)

Ekim - Ocak(1951)

İçindekiler

Önsöz

İçindekiler/Contents PDF
İçindekiler Önsöz

Makaleler

Modern Tek Bütçe Telâkkisi PDF
H. LAUFENBURGER
Mali Bakımdan Gelir Mefhumu PDF
Nasuhi BURSAL
Dünya'nın Büyük Borsa Merkezleri ( Teşkilat ve İşleyiş) PDF
Doç. Dr. Süleyman BARDA
Yunanistan ve Marshall planı PDF
P. B. DERTİLİS
Sosyal Siyasetin Vazifeleri PDF
Ord.Prof.Dr. W. WEDDIGEN
İktisat Nazariyelerinin Meydana Gelmesinde Tarihin Rolü PDF
Victor Rouguet La Garrigue
Türkiye'de Milli Gelir Tetkikleri ve Tahminlerin İslahına Dair Yeni Tedbirler PDF
Şefik BİLKUR
Muhtelif Memleketlerde Bütçe Kontrolunu İfa Eden Organların Mukayesesi PDF
Dr.Bedî Necmettin FEYZİOĞLU
Türkiye'de Orman Dâvası PDF
Dr. Franz HESKE
Türkiye'nin Tediye Muvazenesile Alâkalı Meseleler PDF
Dr. Refü Şükrü SUVLA
BİBLİYOGRAFYA PDF
... ...


ISSN: 1304-0235