Cilt 62, Sayı 1 (2012)

Prof. Dr. Necati MUMCU'ya Armağan

İçindekiler

Önsöz

SUNUŞ PDF
Prof. Dr. Sedat MURAT

Özgeçmiş

PROF. DR. NECATİ MUMCU'NUN HAYATI VE ESERLERİ PDF
Prof. Dr. Necati MUMCU

Anılar

PROF. DR. NECATİ MUMCU HAKKINDA PDF
Prof. Dr. Mükerrem HİÇ
DOSTUM, SINIF ARKADAŞIM, MESLEKDAŞIM NECATİ MUMCU'YA PDF
Prof. Dr. Erdoğan ALKİN
PROF. DR. NECATİ MUMCU PDF
Prof. Dr. Nihal TUNCER

Makaleler

HOW SERIOUS IS THE PROBLEM OF MONOPOLY? PDF
Yrd. Doç. Dr. Cenk Gökçe ADAŞ
AVRUPA BİRLİĞİ EMİSYON TİCARETİ PROGRAMI:BİRİNCİ VE İKİNCİ UYGULAMA DÖNEMİNDE CO2 FİYATI GÖSTERGELERİ PDF
Yrd. Doç. Dr. Billur ENGİN BALIN, Yrd. Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
THE FINANCIAL CRISIS OF 2008 IN THE USA:AN OVERVIEW PDF
Yrd. Doç. Dr. M. Kutluğhan Savaş ÖKTE
TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRLERİNİN ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ REKABET GÜCÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Yrd. Doç. Dr. Nazire Deniz YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Hacer Simay KARAALP
KRİZLERİ İNCELEMEDE KULLANILAN NİTEL TERCİH MODELLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR PROBİT MODEL UYGULAMASI: (1988-2009) PDF
Yrd. Doç. Dr. İpek CEBECİ
II. DÜNYA SAVAŞI ULUSAL PLANLAMA FAALİYETLERİ: 1946 İVEDİLİ SANAYİ PLANI VE 1947 TÜRKİYE İKTİSADİ KALKINMA PLANI'NIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PDF
Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem AY
REEL KUR DEĞIŞIMLERININ DIŞ TICARET DENGESINE OLAN ETKISINI DEĞERLENDIRMEDE GÜNCEL BIR YAKLAŞIM: S-EĞRISI HIPOTEZI PDF
Arş. Gör. Dr. Reşat Can AKKAY
BEYOND SECULARISM: FAITH, IDENTITY AND DIFFERENCE:THE TURKISH CASE PDF
Dr. Gönül OĞUZ
İKTİSAT VE REALİZM İLİŞKİSİ: METODOLOJİK AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME PDF
Arş. Gör. Sinem KUTLU
TÜRKIYE İŞGÜCÜ PIYASASINDA ÜCRET SEVIYESINDE CINSIYET AYRIMCILIĞI:BLINDER-OAXACA AYRIŞTIRMA YÖNTEMI PDF
Arş. Gör. Veysel ERASLAN


ISSN: 1304-0235