Cilt 61, Sayı 2 (2011)

75. YIL ÖZEL SAYISI

İçindekiler

Önsöz

TAKDİM PDF
Prof. Dr. Sedat MURAT

Makaleler

KÜRESELLEŞME, BÜYÜME VE EKONOMİK ENTEGRASYONLAR: TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME PDF
Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA, Arş. Gör. Mesut SAVRUL
KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KAMU MALİYESİ ALANINA ETKİLERİ PDF
Doç. Dr. Ufuk BAKKAL, Doç. Dr. Nazan SUSAM
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FİNANSAL İSTİKRAR-PARA POLİTİKASI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME (2001 KRİZİ SONRASI) PDF
Doç. Dr. Seyhun DOĞAN, Arş. Gör. Dr. Çiğdem Börke TUNALI
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE KURUMSALLAŞMA PDF
Yrd. Doç. Dr. Sema YOLAÇ, Yrd. Doç. Dr. Ebru DOĞAN
A CROSS-COUNTRY INVESTIGATION OF INEQUALITY AND GROWTH WITH THEIL INDEXES PDF
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan İSAGİLLER
İSTANBUL'UN ULUSLARARASI FİNANS MERKEZLERİ İLE REKABET DÜZEYİNİN SAPTANMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA PDF
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ
KÜRESEL REKABET KOŞULLARINDA TÜRKİYE'DE LİSANSLI DEPOCULUĞUN GELİŞMESİNİN TÜRK TARIM ÜRÜNLERİNİN REKABET GÜCÜNE ETKİSİ PDF
Arş. Gör. Dr. Müjgan HACIOĞLU DENİZ, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ÖZÇELEBİ, Yrd. Doç. Dr. Elif HAYKIR HOBİKOĞLU
HİSSE SENEDİ ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ VE TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY SENEDİ PİYASASI: HİSSE SENEDİ ÖDÜNÇ KOMİSYON ORANLARI VE AÇIĞA SATIŞ İLİŞKİSİ PDF
Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY, Dr. Özgür UYSAL, Arş. Gör. Selin KARATEPE
KÜRESEL DÖNÜŞÜMDE SOSYAL POLİTİKANIN ETKİNLİĞİ: DÖRT PERSPEKTİFTEN DEĞERLENDİRME PDF
Yrd. Doç. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR, Arş. Gör. Mehmet ZANBAK
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN DOĞALGAZ POLİTİKASI VE BU EKSENDE TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ PDF
Arş. Gör. Dr. Gelengül KOÇASLAN
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ'NİN EKONOMİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PDF
Arş. Gör. Burcu KILINÇ SAVRUL, Arş. Gör. Dr. Cüneyt KILIÇ
BURSA'DA SULTAN II. MURAD VAKFI'NIN MALİ TARİHİ (1608-1641) PDF
Yrd. Doç. Dr. Kayhan ORBAY
MODERN BELEDİYENİN KURULUŞUNDAN SONRA İSTANBUL'DA YOLLARI SULAMA ve YIKAMA HİZMETLERİ (1858-1914) PDF
Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK
SKOLASTİK FAİZ YASAĞININ YASAL BOŞLUKLARI VE BORÇLANMA İŞLEMLERİNDE ETKİSİZLEŞMESİ PDF
Dr. Kürşat Haldun AKALIN


ISSN: 1304-0235