Cilt 43, Sayı 1-4 (1984)

Prof. Dr. S. F. Ülgener'e Armağan

İçindekiler

Makaleler

Jean Baptiste Say PDF
Ali ÖZGÜVEN
H. W. Stuart'a Dair Notlar PDF
Ahmed Güner SAYAR
Malî Aracıların Tasnifi Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Tasnif Denemesi PDF
İbrahim KANYILMAZ
Âşar ve Düşündürdükleri PDF
Mehmet E. PALAMUT
XVI. Yüzyılda Karadeniz'in Kuzeyindeki Steplerde Bulunan Osmanlı Kolonizasyon Çiftlikleri PDF
Gilles VEİNSTEİN (Yazan) Yavuz CEZAR (Çeviren)
Osmanlı Ekonomisinde Fiyat Denetimi PDF
Ahmet TABAKOĞLU
Matriks Yönetim şekli PDF
İ. Doğan KARGÜL
Teknolojik Değişmenin Üretim Fonksiyonları Çerçevesinde Analizi PDF
Ahmet M. GÖKÇEN
Bölgesel ve Ulusal Girdi-Çıktı Teknik Katsayılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Uygulama PDF
Hasan ÖZYURT
Bölgesel Girdi-Çıktı Modellerinin Endüstrilerarası Sistemdeki Yeri PDF
Ersan BOCUTOĞLU
Statik Toplanma Ölçüleri PDF
Mehmet GENCELİ
Avrupa Komünizmi PDF
Orhan TUNA
Türkiye'den Dış Göçün 25. Yılında: Beklentiler ve Gerçekler PDF
Nusret EKİN
Türk Toplu İş Hukukunda Barışçı Çözüm Yolları PDF
Metin KUTAL
Yurtdışında İşçilerimizin Politik Katılım Hakkı PDF
A. Murat DEMİROĞLU
Türkiyede İstihdam Sorununun Nedenleri ve Çözüm Yolları PDF
Hüseyin ŞAHİN
Parvus'un Türkiye Hakkındaki Yazıları PDF
Mehmet ERÖZ
Toplumda Bir Sosyal Grup Olarak Gençlik PDF
Mustafa E. ERKAL
Bir Sosyal Sınfı Belirleyicisi Olarak Meslek Faktörü PDF
Beğlü EKE
Çanakkale Savaşlarında Siyonist Alayı'nın Faaliyeti PDF
Mim Kemal ÖKE
Sigortanın Tarihçesi ve Geri Kalmışlığımızın Sebepleri PDF
Haydar ARSEVEN
Stagflasyon ve Maliye Politikası PDF
Salih TURHAN
Hukuk ve Uyuşturucu, Alışkanlık Yaratıcı Maddeler (Kriminolojik Yaklaşım) PDF
Sulhi DÖNMEZER
İstanbul'un Kaybolan Eski Eserlerinden: Fatma Sultan Camii ve Gümüşhaneli Dergahı PDF
Semavi EYİCE
1640 Tarihli Es'ar Defteri Cam Eşyanın Adları ve Fiatları PDF
Fuat BAYRAMOĞLU
Melametiye PDF
Mustafa KARA

Giriş Yazıları

Prof. Dr. SABRİ F. ÜLGENER PDF
Ahmet YÖRÜK
S. F. Ülgener'in Kişiliği ve Eseri Hakkında PDF
Ömer Celal SARÇ
Prof. Dr. Sabri F. Ülgener ve İki Eseri PDF
Orhan TUNA
Prof. Ülgener'in İktisadi Kalkınma Yaklaşımı PDF
Tevfik ERTÜZÜN
Sabri Ülgener'in Bıraktığı Miras PDF
Ahmed Güner SAYAR
Ülgener Hoca'yı Nasıl Tanıdım? PDF
Mehmet E. PALAMUT


ISSN: 1304-0235