Cilt 20, Sayı 1-4 (1958)

Ekim 1958 - Temmuz 1959

İçindekiler

Makaleler

Türkiye Ziraatinde Belirsizlik: Mahiyeti ve İktisadî Tesirleri PDF
Gülten KAZGAN
Dünya Nüfusu ve Beslenme Problemi PDF
A. TÜRKOĞLU
Geometrik Düopol Teorileri Üstüne PDF
Sencer DİVİTÇİOĞLU
Yatırımlarda Finansmanın Rolü PDF
Haydar KAZGAN
İçtimaî Değişmelerimiz ve Sosyal Tabakalaşma PDF
Z. Fahri FINDIKOĞLU
Türkiyenin İktisadî Gelişmesi ve Devlet Maliyesi PDF
Orhan DİKMEN, K. BULUTOĞLU
1950-1951 Senelerinde bulgaristandan Tehcir Edilen türk Göçmenlerinden Bir Örnek grup Seçilerek Dayanışma ve Sosyal İntibak Bakımından Aile Cesametinin ve Aile İçindeki Münasebetlerin Araştırılması PDF
Oğuz ARI
Türkiyede Küçük Sanayiin Sosyolojik Ehemmiyeti PDF
Âmiran KURTKAN
Kurulması Düşünülen Yeni Demir Sanayiinin Meseleleri ve Yeri PDF
Erol TÜMERTEKİN
Kurumlar Vergisi Üzerine Bir Deneme PDF
Kenan BULUTOĞLU
İktisat Siyaseti ve Plan PDF
Oktay YENAL
Sanayiimizdeki Yüksek İşçi Devrinin Tesirleri ve Bu Hususta Alınabilecek Tedbirler PDF
Nusret M. EKİN
Türkiyede Devlet İktisadî İşletmelerinin Hususî Şahıslara Satışı PDF
Memduh YAŞA
Kollektif Pazarlık Sisteminin Şahıslararası Ücret Farklarına Tesiri PDF
Sabahaddin ZAİM
The Social Stratification Related With The Turkish Social Changes PDF
Z. Fahri FINDIKOĞLU
Le Dévelopment Economique et Les Finances Publiques de La Turquie PDF
M. Orhan DİKMEN, K. BULUTOĞLU
A Study of The Size of The Family Relations and Solidarity in Terms of Social Adjustment in a Sample of Turkish Bulgarian Immigrants Expelled from Bulgaria Between 1950-1951 PDF
Oğuz ARI

Kitap İncelemeleri

Turkey, an Economy in Translation PDF
Z. Y. HERSCHLAG (Eserin Sahibi), Gülten KAZGAN (Eseri İnceleyen)


ISSN: 1304-0235