Cilt 16, Sayı 1-4 (1954)

Ekim 1954 - Temmuz 1955

İçindekiler

Makaleler

Az Gelişmiş Memleketlerin İstihlak ve Yatırım Meselelerine Toplu Bir Bakış PDF
Sabri F. ÜLGENER
Vergi Politikası ve İktisadî Kalkınma PDF
A. Memdyh YAŞA
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Tedrisatı PDF
Robert E. STONE
Tahvilatın Müsavî Anüitelerle İtfası Usulü Üzerinde Bir Deneme PDF
Feridun ÖZGÜR
Dinamik ve Statik Ekonomide İstikrar Şartları PDF
Fuad M. ANDİÇ
İşçi Hareketi ve Muhaceret Meselesi- İçtimai Gerginlikler Teorisine Yardım PDF
K. V. MÜLLER
Türkiyede Millî Gelir Hesabı Münasebetiyle Zuhur Eden Teorik ve Pratik Meseleler PDF
Osman OKYAR
Türkiye'de Sanayi İstatistikleri PDF
Halûk CİLLOV
Türkiye Kurak Bölgeler Çiftçisine "Güç" Temini Meselesi PDF
Erol TÜMERTEKİN
Migros-Türk PDF
Mehmet ORUÇ
Ereğli Kömür Havzasında İşçilerin Boş Zamanlarının Değerlendirilmesi Meselesi PDF
Orhan TUNA
Çağımızın Kütle Hayatı PDF
H. FEYER (Yazan) Haldun TANER (Çeviren)
Çağımızın Kütle Hayatı II PDF
H. FEYER (Yazan) Bedia AKARSU (Çeviren)

Kitap İncelemeleri

Irak'ta Para Politikası PDF
Carl IVERSEN (Kitabın Yazarı)


ISSN: 1304-0235