Cilt 45, Sayı 1-4 (1987)

Prof. Dr. Süleyman Barda'ya Armağan

İçindekiler

Makaleler

İktisat Biliminin Yeni Uygulama Alanı: Sağlık Ekonomisi PDF
Erdinç TOKGÖZ
Makro İktisat Eğitiminin Gelişmesine Bir Bakış PDF
Zeyyat HATİPOĞLU
Keynesçi Akımlar: Keynesçiliğin Krizi ve İç Tartışmaları PDF
Tülay ARIN
Dudley Dillard'dan Tercümeler PDF
Ahmet KALIN
Bankacılık Kesiminde Büyüklük-Büyüme İlişkisi (Türkiye'den Örnek) PDF
Mehmet GENCELİ
Çok Uluslu Şirketler ve Gelişen Ülkeler PDF
Esat ÇAM
1970-1980 Yılları Arasında Dış Ticarette Savurganlık - Geriye Bir Bakış PDF
Gül Günver TURAN
Koşullu Talep Denklemleri ve Bir Uygulama PDF
Mehmet KAYTAZI
İktisadi Büyüme ve İktisadi Kalkınma PDF
Ali ÖZGÜVEN
Income Levels and Growth Rates PDF
Süleyman ÖZMUCUR
Faktörlerin Faktör Analizinde İncelenmesi PDF
Erol ÜÇDAL
Hipotez Testi ve Ki-Kare İle Bir Uygulama PDF
Durmuş DÜNDAR
Nitel Bağımlı Değişken İçin Doğrusal Olasılık Modeli PDF
Mehmet GENCELİ
Türkiye'de Deniz Kredileri PDF
Bedî N. FEYZİOĞLU
Bütçe Politikasının Konjonktürel Etkilerinin Ölçülmesine İlişkin Yaklaşımlar PDF
Salih TURHAN
Âşarın Kaldırılması PDF
Gülsevin OKÇUOĞLU, İzzettin ÖNDER
İşletme Yönetimi ve Matris Organizasyon PDF
Erdoğan TAŞKIN
Demokrasi, Sosyal Demokrasi; Sendikal Haklar ve Özgürlükler PDF
Cahit TALAS
Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Türk-F.Alman İlişkileri PDF
Nusret EKİN
Sendikaların Kuruluşu, İşleyişi ve Sona Ermesi PDF
Metin KUTAL
Türk Ekonomisinde Tarım-Sanayi Dengesizliği ve Kur Politikası PDF
Yüksel ÜLKEN
Türkiye'de Koruma Politikası ve Dışa Açılma PDF
Erdoğan ALKİN
Çağdaş Türkiye'de Halk Egemenliği Anlayışının Gelişimi PDF
Toktamış ATEŞ
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Uygulanan Gelişme Politikaları PDF
Ahmet GÖKÇEN
Bulgaristan'da Türk Azınlığı ve Karşılaştığı Sorun PDF
Nazif KUYUCUKLU
Gelişen Ülkelerde Beslenme Problemi ve Türkiye'de Gıda Üretimi ve İhracat İmkanları PDF
Ahmet İNCEKARA
Marjinalizmin Türkiye'ye Girişine Dair Notlar PDF
Ahmed Güner SAYAR
Türkiye'de Kentsel Yerlerde İstihdamın Özellikleri PDF
Gülten KUTAL
Birleşmiş Milletler Barış Gücü (Konsept- Kuruluş ve Uygulama) PDF
Cengiz OKMAN
Günümüzün Stratejik ve Güvenlik Araştırma Kurumları Üzerinde Bir İnceleme ve Ülkemiz Açısından Sonuçlar PDF
Cengiz OKMAN
Zihinsel Sağlık Sorunlarına Davranış Bilimlerinden Çözümler PDF
John A. MYERS(Jr.) (Yazar), Hüner ŞENCAN (Tercüme Eden)
The Development of Educational System in Turkey (The Impact of Westernization On The Education) PDF
Sabahaddin ZAİM
Farabi ve Siyasal Düşüncedeki Yeri PDF
Mohammad F. HAYAJNEH
Adalet Fikri ve Dünya Düzeni PDF
Kemal MELEK
PTT Faaliyetlerinin Ekonomik Sonuçları (1980-1986) PDF
Ahmet GÖKÇEN, Enis ÖKSÜZ

Giriş Yazıları

Takdim PDF
Akın İLKİN
Barda Hocamıza PDF
Nusret EKİN
Sayın Meslekdaşlarıma PDF
Süleyman BARDA


ISSN: 1304-0235