Cilt 44, Sayı 1-4 (1986)

Ellinci Yıl Armağanı

İçindekiler

Makaleler

İslam Açısından İktisadî ve Sosyal Faaliyetlerle İlgili Normatif Kaideler PDF
Sabahaddin ZAİM
Employment Problems in Turkey PDF
Nusret EKİN
Batı Ülkelerinde ve Türkiye'de Sendikaların Karşılaştıkları Sorunlar ve Başlıca Gelişmeler PDF
Toker DERELİ
Programlanabilir Otomasyon (P.O.) ve İnsan Kullanımı PDF
Doğan KARGÜL
Geçmişte ve Günümüzde Balkanlar PDF
Toktamış ATEŞ
Harp Ekonomisi PDF
Recep O. ERGUN
Maliye Politikası ve Uygulamaya İlişkin Yöntemler PDF
Salih TURHAN
Dış Borç Krizine Yol Açan Gelişmeler PDF
Esfender KORKMAZ
Gelirin Fonksiyonel Dağılımı, 1963-1984 PDF
Süleyman ÖZMUCUR
Gösterge Değişkenlerle Regresyon PDF
Durmuş DÜNDAR
Çoklu Faktör Analizi PDF
Erol ÜÇDAL
İstanbul'un İaşesinde Devletin Rolü (1793-1839) PDF
Tevfik GÜRAN
Kadının İktisadî Faliyeti ve Müslüman Ülkelerde Doğurganlığın Azalması İhtimali PDF
Sholeh MAANİ (Yazar), Nihat FALAY (Tercüme Eden)
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kalkınmanın Finansmanı PDF
Türkel Minibaş DOĞAN
1980'den Sonra İhracatın Artımına İhracat Taahhütlü Krediler ve İhracatta Vergi İadesi Araçlarının Rolü PDF
Ahmet İNCEKARA
İktisat Politikaları Üzerine Taksonomik Bir Deneme PDF
Eser KARAKAŞ
Belirsizliğin Ölçülmesi ve Entropi PDF
Osman Zeki ÇETİNKAYA
İşletme Yönetimi Stratejileri ve Eğrileri PDF
Erdoğan TAŞKIN
OPEC'in Artık Fonlarının Uluslararası Kullanımı ve Dağılımı PDF
Mete DOĞRUER, Hasan SELÇUK


ISSN: 1304-0235