Cilt 41, Sayı 1-4 (1985)

Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan'a Armağan

İçindekiler

Makaleler

Ömer Lütfi Barkan PDF
Halil SAHİLLİOĞLU
Osmanlı İmparatorluğu'nda Esnaf Cemiyetleri PDF
Ömer Lütfi BARKAN
Serbestiyet PDF
Bernard LEWIS
Serbestiyet PDF
Bernard LEWIS (Yazar), Bilge TANER (Tercüme Eden)
Le Tribut Payé par les Principautés Roumaines a la Porte Jusqu'au Début du XVIe Siecle PDF
Mihail P. GUBOĞLU
XVI. Yüzyılın İlk Yıllarına (1520) Kadar Romen Ülkelerinin Osmanlı Yönetimine Ödediği Haraç (ÖZET) PDF
Mihail GUBOĞLU
Une Liste de Timariotes Suspects Dans La Province du Rûm en 1513 PDF
Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT
1513 Yılında Rum Eyaletinde Şüpheli Tımar Sahiplerine Ait Bir Liste PDF
Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT
Les "Çiftlik" de Colonisation Dans Les Steppes du Nord de la Mer-Noire au XVIe Siecle PDF
Gilles VEINSTEIN
Mohair Manufacture and Mohair Workshops in Seventeenth Century Ankara PDF
Suraia FAROQHI
Onyedinci Yüzyıl Ankara'sında Sof İmalatı ve Sof Atölyeleri PDF
Suraia FAROQHI
Die Malikane PDF
Avdo SUCESKA
Malikane PDF
Avdo SUCESKA (Yazar), M. ÖZYÜKSEL (Tercüme Eden)
Redif Kıyafetlerinin Maliyetine Dair PDF
Mübahat S. KÜTÜKOĞLU
Ondokuzuncu Yüzyıl Ortalarında Ödemiş Kasabasının Sosyo-Ekonomik Özellikleri PDF
Tevfik GÜRAN
Rudarstvo u Bosni Xv do XVII Stoljece PDF
Adem HANDZIC
Osmanlı Devleti'nin Malî Kurumlarından Tersane-i Âmire Hazinesi ve Defterdarlığı'nın 1805 Tarihli Kuruluş Yasası ve Eki PDF
Yavuz CEZAR
XVII ve XVIII Yüzyıl Osmanlı Bütçeleri PDF
Ahmet TABAKOĞLU
1524-1525 Osmanlı Bütçesi PDF
Halil SAHİLLİOĞLU


ISSN: 1304-0235