Cilt 14, Sayı 1-4 (1952)

Ekim 1952 - Temmuz 1953

İçindekiler

Makaleler

Beynelmilel İktisadın İki Ana Telakkisine Göre Avrupa Meselesi PDF
André MARCHAL (Yazar), B. N. FEYZİOĞLU (Tercüme Eden)
İktisadî Planlama: Tam İstihdam ve Maliye Politikası PDF
J. N. WORSWICK (Yazar), Gülten KAZGAN (Tercüme Eden)
Türkiye Bütçesine Dair Bazı Umumî Mülahazalar PDF
James W. MARTIN (Yazar), Sevim GÖRGÜN (Tercüme Eden)
Vasıtalı ve Vasıtasız Vergilerin Karşılıklı Vasıfları PDF
Henry LAUFENBURGER (Yazar), Yaşar GÜRKÖK (Tercüme Eden)
Avusturya'da Sendikacılık Hareketleri PDF
Wilhelm SCSLIESSLEDER
Türkiye ve Yunanistan Arasında Bir Gümrük ve İktisat Birliğine Dair Tasarı PDF
A. SBAROUNIS (Yazar), Gülten KAZGAN (Tercüme Eden)
Bulgaristan Türklerinin Son Göç Hareketi PDF
Ali TANOĞLU
Hububat Politikamız ve Millî Ekonomimiz Üzerindeki Tesirleri PDF
Gülten Ö. KAZGAN
Türkiye'de Ziraî Kazançların Vergilendirilmesi ve Verginin Mevzuu Meselesi PDF
Haydar KAZGAN
Enflasyon ve Memleketimizdeki Tezahürleri PDF
Vedat ELDEM
Memleketimizde İşsizlik Sigortası Meselesi PDF
Orhan TUNA
İkinci Çalışma Meclisi PDF
Orhan TUNA
Sendika Kongreleri PDF
Orhan TUNA
Tatbikî İktisat İlmi Enstitüsü'nün On Yıllık Faaliyeti PDF
P. PUJADE (Yazar), Tarık ÖZBİLEN

Kitap İncelemeleri

Türkiye'de Ziraî Makinalaşma PDF
Ömer Lütfi BARKAN (Eseri İnceleyen)
Grundsatze Sozialistischer Finanzpolitik PDF
ARNDT (Eseri İnceleyen), Hans-Ulrich AMBERG (Eser Sahibi)


ISSN: 1304-0235