Cilt 9, Sayı 1-2 (1947)

Ekim 1947 - Ocak 1948

İçindekiler

Makaleler

"Umumî Enflasyon Meselesi"nin Nazarî Vaz'ı PDF
V. Rouquet La GARRIGUE (Yazan), Turgut İhsan TÜKEL (Çeviren)
Devrî (Siklik) Bütçe PDF
Fritz NEUMARK (Yazan), Osman F. OKYAR
Türkiye'de Şehirleşme Temayülleri PDF
Ömer Celal SARC
Devlet Teşkilatı ve Rasyonalizasyon PDF
Gıyas AKDENİZ
Millî Gelir PDF
Vedat ELDEM

Kitap İncelemeleri

Carî Enflasyon ve Deflasyon Temayüllerine Bir Bakış PDF
Osman OKYAR (Eseri İnceleyen)
Le Mécanisme des Prix PDF
H. İ. FURGAÇ (Eseri İnceleyen), Jean MARCHAL (Eserin Yazarı)


ISSN: 1304-0235