Cilt 13, Sayı 1-4 (1952)

Ekim 1951 - Temmuz 1952

İçindekiler

Makaleler

Nüfus ve İşletme Sayımlarına Göre Faal Nüfus PDF
Ömer Celal SARÇ
İnsan Cemiyetlerinin Biyolojik Nazariyesindeki Yeni İnkişaflar Hakkında Bazı Düşünceler PDF
Vittorio CASTELLANO
Kudret ve İkna PDF
H. SONNABEND
Yunan Vergi Mevzuatına Göre İkametgahta Vergilendirme Prensibi PDF
P. B. DERTİLİS
Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler PDF
Ömer Lûtfi BARKAN
XVI. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı İmparatorluğu Dahilinde Hububat Ticaretinin Tabi Olduğu Kayıtlar PDF
Lütfi GÜÇER
Az İnkişaf Etmiş Memleketlerin İktisadî Gelişme Şartları PDF
Ahmet K. KILIÇBAY
Para Politikasının Rolü PDF
H. W. ARNDT
Bütçe Devresinin Kapanması ve Bütçe Hesapları Bakımından Türkiye'deki Sistemle Başlıca Garp Memleketlerindeki Sistemlerin Mukayesesi PDF
Bedî Necmettin FEYZİOĞLU
Türkiye ve Yunanistan Arasında Bir Gümrük ve İktisat Birliğine Dair Tasarı PDF
Athanase J. SBAROUNİS
Türkiye'de Sanayi Sayımları PDF
Halûk CİLOV
Devlet Hizmetinde Çalışanların Refah Seviyesinde Husule Gelen Değişiklikler PDF
Vedat ELDEM
Avrupa İktisadî İşbirliği Hareketi Karşısında Türkiye PDF
Osman OKYAR
Muhacirler Meselesi Avrupa Araştırma Cemiyeti PDF
Orhan TUNA
Dördüncü Türk Kooperatifçilik Kongresi PDF
Orhan TUNA
Şarkiyat Elkitabı PDF
Z.V. TOGAN (Kitabı İnceleyen), Herausgegeben Von Bertold SPULER (Eserin Yazarı)
Yeni Bir Liberalizmin Doğuşu PDF
Süleyman BARDA, Louis BAUDIN (Kitabın Yazarı)


ISSN: 1304-0235