Cilt 8, Sayı 1-4 (1946)

Ekim 1946 -Temmuz 1947

İçindekiler

Makaleler

İçtimaî Sınıflar Meselesi PDF
Aydın YALÇIN
Türkiye'de Sanayileşme Hareketleri PDF
Vedat ELDEM
Türkiye'de Harp Sonrası Maliye Meseleleri PDF
Fritz NEUMARK
Bir İktisadî Siyaset Peşinde PDF
Osman OKYAR
Ekonomi Politikasına Ait Müşahhas Problemler Hakkında Hükmü Vermek Meselesi (Kitap İncelemesi) PDF
Fritz NEUMARK (İncelemeyi Yapan), W.A. JÖHR (Kitabın Yazarı)
Maliye Dersleri, Cilt II PDF
Fritz NEUMARK (Kitabı İnceleyen), Fadıl H. SUR (Kitabın Yazarı)
İktisadî Siyaset ve Tam İstihdam (Kitap İncelemesi) PDF
Osman OKYAR (Kitabı İnceleyen), A. HANSEN (Kitabın Yazarı)
Muasır İktisadî Doktrinler Tarihi PDF
Osman OKYAR (Kitabı İnceleyen), F. PERROUX (Kitabın Yazarı)
Türkiye Millî Geliri 1943-1944 PDF
Vedat ELDEM (Kitabı İnceleyen), İstatistik Genel Müdürlüğü (Kitabın Sahibi)
La Valeur Logique des Théories Economiques PDF
Feridun ERGİN (Kitabı İnceleyen), Bertrand NOGARO (Kitabın Yazarı)
Türkiye'de Para Meseleleri:"1914-1946 Devrinde Para Siyasetimiz ve Paranın Kıymeti" PDF
Refii Şükrü SUVLA (Kitabı İnceleyen), Aziz KÖKÜ (Kitabın Yazarı)
Alimenttion, Famine et Secours PDF
Turgut İhsan TÜKEL (Kitabı İnceleyen), John LİNDBERG (Kitabın Yazarı)
Maliyeye Dair Tetkikler PDF
Orhan DİKMEN (Kitabı İnceleyen), Fritz NEUMARK (Kitabın Yazarı)


ISSN: 1304-0235