Cilt 54, Sayı 1 (2004)

Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay'a Armağan

İçindekiler

Makaleler

Hocam Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY: Anılar-Fikirler PDF
Ahmet M. GÖKÇEN
Kılıçbay Hocamız PDF
Esfender KORKMAZ
Sevgili Dostum, Kardeşim ve Meslektaşım Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY PDF
Sabahaddin ZAİM
"Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY" İçin PDF
Erdoğan ALKİN
Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY Hocamız ve Bazı Anılar PDF
Mustafa E. ERKAL
Rafine ve Zarif Bir Bilim Adamı: Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY PDF
Ahmey YÖRÜK
Sevgili Ahmet Kılıçbay Hocam: Bazı Küçük Anılar PDF
İsmet MUCUK
Hocam Ahmet KILIÇBAY PDF
Hasan ÖZYURT
Aylık Veriler Yardımıyla Gayrisafi Milli Hasılanın Önceden Tahmini PDF
Süleyman ÖZMUCUR
Kocaeli İli Hanehalkı Tüketim Harcamaları Profili (Engel Eğrisi Analizi) PDF
Recep TARI, Şadan ÇALIŞKAN
İstanbul'da Enformel (Kayıtdışı) Çalışma: Eminönü İlçesindeki İşprotacılara İlişkin Bir Araştırma PDF
Tekin AKGEYİK, Halis ERSÖZ, Arif YAVUZ, Süleyman ÖZDEMİR, Hasan ŞENOCAK
Koentegrasyon Analizine Dağıtılmış Gecikmeli Otoregresif Model Yaklaşımı ile Türkiye İthalat-GSMH İlişkisinin İncelenmesi (1983-2001) PDF
Nilgün ÇİL YAVUZ
Gelir Eşitsizliği,Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ters U Eğrisi PDF
T. Hakan ONGAN
1987-1996 Yılları Arasında İllerin GSYH'ya Katkısnın Faktörlere Ayrılması ve Bulunan Faktörler Açısından Sıralanması (Faktör Analizi Uygulaması) PDF
Mustafa TEKİN
Ticaret Akımlarında Histerezis Etkileri: Türkiye Örneği PDF
Ahmet ZENGİN, Hasan VERGİL
Trafik Kazaları ile Alkol Tüketimi İlişkisi: Bir Transfer Fonksiyonu Analizi PDF
Murat KARAGÖZ
Economic Growth and Foreign Indebtedness in Turkey: An Empirical Study PDF
Erdal KARAGÖZ
Durağanlığın Belirlenmesinde KPSS ve ADF Testleri: İMKB Ulusal-100 Endeksi ile Bir Uygulama PDF
Nilgün ÇİL YAVUZ
Batıda Meslek Anlayışının Oluşumu PDF
Kürşat Haldun AKALIN
Türkiye Ekonomisi'nde 1985-1990 ve 1996 Dönemlerinde Ekonomik Yapı Değişikliklerinin Input-Output Tabloları Yardımıyla Analizi PDF
Ferda YERDELEN TATOĞLU


ISSN: 1304-0235