Malikane

Avdo SUCESKA (Yazar), M. ÖZYÜKSEL (Tercüme Eden)
713 840

Öz


Osmanlı İmparatorluğu'nda Mîrî toplarkların yaşam boyu tasarruf hakkı.

Tam metin:

PDF