Türkiye'de Ziraî Makinalaşma

Ömer Lütfi BARKAN (Eseri İnceleyen)
618 113

Öz


Ziraatta makina kullanmanın doğurduğu teknik, ekonomik ve sosyal meseleler üzerinde bir araştırma.


Tam metin:

PDF