Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler

Ömer Lûtfi BARKAN
2.288 1.680

Öz


Makalenin baştarafı aynî mecmuası XI. cildinde ihtişar etmiştir. No. 1-4, Ekim 1949-Temmuz 1950, Sf. 524-569.

Tam metin:

PDF