İktisat Fakültesi Mecmuası

602.833 473.481


1939 yılında yayın hayatına başlayan ve son 59 yıldır düzenli olarak yayınlanan İktisat Fakültesi Mecmuası, yaklaşık on yıldır hakemli dergi statüsüyle yayınlanmakta, ayrıca ULAKBİM ve ASOS INDEX tarafından taranmaktadır. Mecmuamız iktisat literatürüne ilişkin her türlü teorik ve ampirik değerlendirmenin yapıldığı makalelere açıktır.


Cilt 65, Sayı 1 (2015)

İçindekiler

Kapak/Önsöz/Sunuş/İçindekiler

Kapak-İçindekiler PDF
Kapak İçindekiler

Makaleler

SUDDEN STOPS, CAPITAL CONTROLS AND WHEN TO APPLY PDF
Cenk Gökçe ADAŞ, F. Yeşim Kartallı
HUMANITY, FREEDOM AND SOCIO-POLITICAL COMMUNITY IN HEGEL PDF
Muhammed AĞCAN
OSMANLI SANAYİİNDEKİ REKABET DÜZENLEMELERİ PDF
Fatih DAMLIBAĞ
1997 ASYA KRİZİ ÖNCESİNDE KRİZ ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK SAĞLAMLIĞI PDF
Cengiz SAMUR


ISSN: 1304-0235