Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 11 (2001): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi FRANSA'DA DERGİCİLİK OLGUSU Ayrıntılar   PDF
Aslı YAPAR
 
Sayı 1-2: (1992-1993):İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi Fransa'da İletişim Tekelleri Öz   PDF
Hıfzı Topuz
 
Sayı 39 (2010): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi FRANSA'DA TELEVİZYON İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Deniz ÖZALPMAN
 
Sayı 27 (2006): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi FRANSA'DA VE TÜRKİYE'DE KADIN HAREKETLERİ Öz   PDF
Aslı YAPAR GÖNENÇ
 
Sayı 10 (2000): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi FRANSIZ KAMU HİZMETİ TELEVİZYON YAYINLARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ayrıntılar   PDF
Ayşen AKKOR GÜL
 
Sayı 5 (1997): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi FRANSIZ SİYASAL SİNEMASINDA ANGAJE GRUPLAR Ayrıntılar   PDF
Battal ODABAŞ
 
Sayı 41 (2011): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi FREQUENCIES AND TYPES OF ONLINE SOURCES IN QUALITY MEDIA: CAN WE PRESUPPOSE AN ADVANCEMENT OF THE DELIBERATIVE PUBLIC SPHERE? Öz   PDF
Martin WELKER
 
Sayı 24 (2006): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi FUTBOL FANATİZMİ VE YAZILI BASIN Ayrıntılar   PDF
Aslı YAPAR GÖNENÇ
 
Sayı 19 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi FUTBOLDA SANAYİLEŞME OLGUSU VE TOPLUMSAL ETKİSİ Ayrıntılar   PDF
Murat ÖZGEN
 
Sayı 23 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GAZETECİ İÇİN KONUŞMAK Ayrıntılar   PDF
Atilla GİRGİN
 
Cilt 1, Sayı 12 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GAZETECİ VE YASAL HAKLARI Ayrıntılar   PDF
Belkıs ULUSOY
 
Sayı 1-2: (1992-1993):İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi Gazetecilerin Çalışma Koşulları ile İş Güvencelerinin İlk Belirlenişine İlişkin Notlar Öz   PDF
Orhan Erinç
 
Sayı 13 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GAZETECİLERİN İŞ GÜVENCESİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ayrıntılar   PDF
Celalettin AKTAŞ
 
Sayı 1-2: (1992-1993):İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi Gazetecilerin Tanıklıktan Çekinme Hakkı Öz   PDF
Samsun Demir
 
Sayı 18 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GAZETECİLİĞİN VE TÜRK YAZILI BASINININ KISA TARİHSEL PERSPEKTİFİ Ayrıntılar   PDF
Suat GEZGİN
 
Sayı 19 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GAZETECİLİĞİN VE TÜRK YAZILI BASINININ KISA TARİHSEL PERSPEKTİFİ (BÖLÜM II) Ayrıntılar   PDF
Suat GEZGİN
 
Sayı 20 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GAZETECİLİĞİN VE TÜRK YAZILI BASINININ KISA TARİHSEL PERSPEKTİFİ (BÖLÜM III) Ayrıntılar   PDF
Suat GEZGİN
 
Sayı 7 (1998): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GAZETELERDE TİRAJ OLGUSU Ayrıntılar   PDF
Ece KARADOĞAN
 
Sayı 23 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GAZETELERDE YER ALAN EKONOMİ HABERLERİNİN TOPLUMSAL KALKINMAYA YÖNELİK İŞLEVLERİ Ayrıntılar   PDF
Basri BARUT
 
Sayı 35 (2009): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GAZETELERE AİT İNTERNET SİTELERİNDE DEĞİŞİM SÜRECİ: 'www.milliyet.com.tr' ÖRNEĞİ Ayrıntılar   PDF
Özgü IŞIK YOLCU
 
Sayı 40 (2011): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GAZETELERİN BASILI SÜRÜMLERİNDEKİ FOTOĞRAFLARIN ONLİNE SÜRÜMLERİNDEKİ FOTOĞRAFLARLA KARŞILAŞTIRILMASI: CİNSİYET VE MESLEKİ TEMSİL AÇISINDAN Öz   PDF
Özgü YOLCU
 
Sayı 47 (2014): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GAZİANTEP’TE SİNEMA, SEYİR VE SEYİRCİ (1923-1980) Öz   PDF
ALİ SAİT LİMAN
 
Sayı 9 (1999): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PROPAGANDA KAVRAMI Ayrıntılar   PDF
Fatma GEÇİKLİ
 
Sayı 19 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULUSLARARASI HABER AJANSLARININ YERİ VE ÖNEMİ Ayrıntılar   PDF
Ceyda ILGAZ BÜYÜKBAYKAL
 
Sayı 20 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GELİŞEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE GERİLEYEN İLETİŞİM SÜRECİ Ayrıntılar   PDF
Mukadder ÇAKIR AYDIN
 
Sayı 7 (1998): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GELİŞEN TEKNOLOJİ VE KAMUOYU OLUŞTURMA Ayrıntılar   PDF
Güleda YÜCEDOĞAN
 
Sayı 23 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GENÇ TÜKETİCİLERİN DERGİ REKLAMLARINDAKİ GÖRSEL VE YAZILI ÖGELERİ ALGILAMA BİÇİMLERİNE GÖRE YÜKSEK VE DÜŞÜK BAĞLAMLI KÜLTÜRLERE BİR BAKIŞ Ayrıntılar   PDF
Candan ÇELİK
 
Sayı 18 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GENÇLERİN RADYO DİNLEME ALIŞKANLIKLARI VE RADYONUN İŞLEVİ Ayrıntılar   PDF
Serap ÖZTÜRK
 
Sayı 17 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GERÇEĞİN PEŞİNDE GÜNÜMÜZ MEDYASI VE İZLEYİCİSİNE BİR BAKIŞ: TRUMAN SHOW Ayrıntılar   PDF
Dİğdem IŞIKOĞLU
 
Sayı 19 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GERÇEK DEMOKRASİNİN TEMİNİNDE BASINDA ÇOKSESLİLİĞİN ÖNEMİ Ayrıntılar   PDF
Belkıs ULUSOY
 
Sayı 23 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GLOBAL REKLAM: GLOBAL REKLAMLAR VE KÜLTÜRÜN REKLAMA ETKİSİ Ayrıntılar   PDF
Ayda UZUNÇARŞILI SOYDAŞ
 
Sayı 18 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GOFFMAN TERMİNOLOJİSİ AÇISINDAN UZMAN TARTIŞMACI KİMDİR? NEYİ İFADE EDER? YA DA KONUŞMA BİÇİMLERİ VE MEDYA TİPOLOJİLERİ Ayrıntılar   PDF
Hüseyin KÖSE
 
Cilt 2, Sayı 12 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÖRSEL İLETİŞİM VE RENKLERİN AKTARDIKLARI Ayrıntılar   PDF
Işıl ZEYBEK
 
Sayı 14 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÖRSEL-İŞİTSEL ÜRÜNÜN TASARLANMASI VE HAZIRLANMASI Ayrıntılar   PDF
Rengin OZAN
 
Sayı 14 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÖRÜNTÜ AKTARIMININ DÜNÜ VE GELECEĞİ Ayrıntılar   PDF
Ahmet Kadri KURŞUN
 
Sayı 14 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÖRÜNTÜNÜN DEVİNİM SÜRECİNİN KISA TARİHİ Ayrıntılar   PDF
Selçuk HÜNERLİ
 
Sayı 26 (2006): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÖSTERGEBİLİMDEN EDİMBİLİME Öz   PDF
Aslı YAPAR GÖNENÇ
 
Sayı 11 (2001): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÜLÜN ADI: AMERİKAN GÜZELİ Ayrıntılar   PDF
Nurdoğan RİGEL
 
Sayı 30 (2007): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÜNDELİK HAYATTA E-YAŞAM: İHTİYAÇ-ARZU ÇELİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Ayrıntılar   PDF
Vahit İLHAN
 
Sayı 5 (1997): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÜNDEM BELİRLEME ARAŞTIRMALARI Ayrıntılar   PDF
Nejdet ATABEK
 
Sayı 7 (1998): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÜNDEM BELİRLEME YAKLAŞIMI Ayrıntılar   PDF
Nejdet ATABEK
 
Sayı 8 (1998): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÜNEŞ-DİL TEORİSİ Ayrıntılar   PDF
Ömer DEMİRCAN
 
Sayı 11 (2001): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ULUSAL YAYINCILAR BİRLİĞİ VE MESLEK İLKELERİ Ayrıntılar   PDF
B. Işık ÖZKAYA
 
Sayı 10 (2000): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NDE YAZILI BASINDA OMBUDSMAN DENETİMİ Ayrıntılar   PDF
B. Işık ÖZKAYA
 
Cilt 1, Sayı 12 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÜNÜMÜZ ERZURUM YEREL BASINI Ayrıntılar   PDF
Necla MORA
 
Sayı 6 (1997): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÜNÜMÜZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDEKİ GELİŞMELER VE DOĞURDUĞU SORUNLAR Ayrıntılar   PDF
Güliz AKSUN
 
Sayı 14 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÜNÜMÜZ TÜRK GAZETECİLİĞİNİN SORUNLARI Ayrıntılar   PDF
Suat GEZGİN
 
Sayı 17 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNDE KADIN GAZETECİLER Ayrıntılar   PDF
Aslı YAPAR GÖNENÇ
 
Sayı 23 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÜNÜMÜZDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ Ayrıntılar   PDF
Ceyda ILGAZ BÜYÜKBAYKAL
 
Sayı 22 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi GÜNÜMÜZDE KURUMSAL KİMLİK OLGUSUNUN YERİ VE ÖNEMİ Ayrıntılar   PDF
Güven N. BÜYÜKBAYKAL
 
Toplam 1073 ögeden 301 - 350 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 1302-633X