Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 4 (1997): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BİZİM 'KÖY ENSTİTÜLERİ' Ayrıntılar   PDF
Ömer DEMİRCAN
 
Sayı 15 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BOURDIEU'CÜ BEĞENİ YARGISI AÇISINDAN İZLEYİCİ VE MEDYA Ayrıntılar   PDF
Hüseyin KÖSE
 
Sayı 20 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇERİSİNDE MARKA KAVRAMI VE BU KAVRAMIN HALKLA İLİŞKİLER BOYUTU Ayrıntılar   PDF
Emel KARAYEL BİLBİL
 
Sayı 11 (2001): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE BAŞLICA ÖZELLİKLERİ Ayrıntılar   PDF
Güven N. BÜYÜKBAYKAL
 
Sayı 19 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER Ayrıntılar   PDF
Yeşim GÜÇDEMİR
 
Sayı 1-2: (1992-1993):İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi Büyük Şehir Belediyeleri Öz   PDF
Gürsel Öngören
 
Sayı 10 (2000): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi ÇAĞDAŞ AJANSÇILIĞA BİR ÖRNEK: AGENCE FRANCE PRESSE Ayrıntılar   PDF
Özgür GÖNENÇ
 
Sayı 8 (1998): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi ÇAĞDAŞ DEMOKRASİLERDE SİYASAL İKTİDAR-BASIN İLİŞKİLERİ Ayrıntılar   PDF
Ahmet ÖZTÜRK
 
Sayı 15 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi ÇAĞDAŞ YÖNETİMLERDE STRATEJİK LİDERLİK VİZYONUNUN İLK KOŞULU; GELECEKLE UYUMLU OLMAK Ayrıntılar   PDF
Emine YAVAŞGEL
 
Sayı 21 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞLARININ TÜRK VE DÜNYA BASININA YANSIMALARI Ayrıntılar   PDF
Belkıs ULUSOY
 
Cilt 2, Sayı 12 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CANLANDIRMA YÖNTEMLERİ Ayrıntılar   PDF
Selçuk HÜNERLİ
 
Sayı 10 (2000): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CANLANDIRMANIN KULLANIM ALANLARI VE TÜRKİYE'DEKİ DURUM Ayrıntılar   PDF
Selçuk HÜNERLİ
 
Sayı 13 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi ÇARPITILMIŞ GERÇEKLER VE İMAJİNASYONLAR Ayrıntılar   PDF
Seda MENGÜ, Ece KARADOĞAN
 
Sayı 42 (2012): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi ÇEVRE DUYARLILIĞI KAZANDIRMADA ÖZEL RADYO HABERLERİNİN ROLÜ Öz   PDF
Fırat TUFAN, Yelda ÖZKOÇAK
 
Sayı 24 (2006): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi ÇEVRİMİÇİ GAZETE SİTELERİNDE GEZİNİM BİÇİMLERİ Ayrıntılar   PDF
Sibel ONURSOY
 
Sayı 41 (2011): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi ÇEVRİMİÇİ GAZETE: POSTMODERN BİR ORTAM Öz   PDF
Sibel Fügan VAROL
 
Sayı 9 (1999): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CHILD IN THE NEWS NETWORK Ayrıntılar   PDF
Nurdoğan RİGEL
 
Sayı 13 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CHILDREN HABITS IN READING FILM AND OTHER MEDIA Ayrıntılar   PDF
Nilüfer ÖCEL
 
Cilt 2, Sayı 12 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi ÇOCUK GÖZÜ İLE ÇAYIN İLETİŞİMSEL ÖNEMİ VE TOPLUMSAL BAĞLAMI Ayrıntılar   PDF
Nilüfer ÖCEL
 
Sayı 5 (1997): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi ÇOCUK TELEVİZYON PROGRAMLARININ TİCARİLEŞMESİ VE BİR KAMUSAL ÇOCUK TELEVİZYON KANALI ÖRNEĞİ Ayrıntılar   PDF
Selma ULUS
 
Sayı 8 (1998): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi ÇOCUK TELEVİZYONLARI VE KAMUSAL SORUMLULUK Ayrıntılar   PDF
Selma ULUS
 
Sayı 10 (2000): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi ÇOCUKLAR TELEVİZYONDAKİ ŞİDDETİ KOPYALIYOR Ayrıntılar   PDF
Nesrin TAN AKBULUT
 
Sayı 6 (1997): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi ÇOCUKLUKLARINI YİTİREN ÇOCUKLAR ÜSTÜNE Ayrıntılar   PDF
Nilüfer PEMBECİOĞLU
 
Sayı 10 (2000): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi COMPONENTS OF SOFTWARE DEVELOPMENT: HOW TO WRITE QUICK-REPORTING-TABLE-GENERATING APPLICATIONS Ayrıntılar   PDF
Hami ÖZ
 
Sayı 42 (2012): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi COMPREHENSION DIFFERENCES BETWEEN ART AND COMMERCIAL MOVIE WATCHERS: AN EMPIRICAL STUDY ON DIFFERENCES IN THE INTERPRETATION OF THE MOVIE HIDDEN BY MICHAEL HANEKE Öz   PDF
Sermin ILDIRAR KIRBAŞ
 
Sayı 43 (2012): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CONFLICTS BETWEEN CONSUMERS' ACTUAL AND IDEAL SELF-IMAGE: A PROTEST APPROACH TO STEREOTYPED COSMETIC BRAND MESSAGES THROUGH DOVE'S REAL BEAUTY CAMPAIGN AND SELF-ESTEEM PROGRAM Öz   PDF
Filiz OTAY DEMİR, Dilge KODAK
 
Sayı 21 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CONTINUITY IN DISINFORMATION: SOME EXAMPLES FROM THE WAR ON IRAQ Ayrıntılar   PDF
Yasemin İNCEOĞLU, Nurdan AKINER
 
Sayı 39 (2010): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CONTROL OF THE CRISIS OF CODES IN COMMUNICATIVE INSTITUTIONAL SPACES Öz   PDF
Ebru Belgin YETİŞKİN
 
Sayı 31 (2008): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS FOR EDUCATION IN TURKEY WITHIN THE CONTEXT OF RELATIONSHIP BETWEEN PRIVATE SECTOR AND NGOS Ayrıntılar   PDF
İlker BIÇAKÇI
 
Sayı 15 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CUMHURBAŞKANININ İZNİYLE SANSÜRÜ DELEN FİLM: YILANLARIN ÖCÜ Ayrıntılar   PDF
Birsel ALTINER
 
Sayı 17 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CUMHURİYET DÖNEMİNDE ANAYASAL DÜZENLEMELER VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ Ayrıntılar   PDF
Necla ODYAKMAZ
 
Sayı 27 (2006): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CUMHURİYET DÖNEMİNDE KAMUDA HALKLA İLİŞKİLER ALGILAMASI Öz   PDF
Ahmet AYHAN
 
Sayı 22 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE MESLEKİ ÖRGÜTLER BAĞLAMINDA BASIN ETİĞİ VE UYGULAMANIN TARİHÇESİ Ayrıntılar   PDF
Murat ÖZGEN
 
Sayı 8 (1998): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CUMHURİYET GAZETESİ'NİN TÜRK BASININDAKİ YERİ Ayrıntılar   PDF
Aslı YAPAR
 
Sayı 16 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE BASININ GELİŞİMİ VE FOTOĞRAFÇILIK (I. BÖLÜM) Ayrıntılar   PDF
Suat GEZGİN
 
Sayı 17 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE BASININ GELİŞİMİ VE FOTOĞRAFÇILIK (II. BÖLÜM) Ayrıntılar   PDF
Suat GEZGİN
 
Sayı 21 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi DANİMARKA SİNEMASININ 100 YILLIK YOLCULUĞU (BÖLÜM I) Ayrıntılar   PDF
Feridun AKYÜREK
 
Sayı 22 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi DANİMARKA SİNEMASININ 100 YILLIK YOLCULUĞU (BÖLÜM II) Ayrıntılar   PDF
Feridun AKYÜREK
 
Sayı 30 (2007): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi DEĞERLER, İLETİŞİM DAVRANIŞI VE POLİTİK KATILIM Ayrıntılar   PDF
Bahar EROĞLU YAYIN
 
Sayı 15 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi DEĞİŞEN BİLİMSEL BİLGİ PARADİGMASI VE HABERDE OBJEKTİFLİK KAVRAMI Ayrıntılar   PDF
Ayşe CENGİZ
 
Sayı 8 (1998): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi DEĞİŞEN DÜNYAMIZDA REKLAM SEKTÖRÜNE BİR YER VAR MI? Ayrıntılar   PDF
F. Belma GÜNERİ
 
Sayı 1-2: (1992-1993):İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi Demokrasilerde Kamuoyunun Oluşumu İçin Gerekli Koşullar Öz   PDF
Ümit Arat
 
Sayı 39 (2010): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE BASIN-İKTİDAR İLİŞKİLERİ Öz   PDF
Ayşe Elif EMRE KAYA
 
Sayı 13 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi DEMOKRATİK PARTİ DÖNEMİ'NDE BASIN-İKTİDAR İLİŞKİLERİ: ULUS VE ZAFER GAZETELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ayrıntılar   PDF
Ayşe Elif EMRE
 
Sayı 22 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi DERGİCİLİK VE GAZETECİLİK ARASINDAKİ AYRIM Ayrıntılar   PDF
Aslı YAPAR GÖNENÇ
 
Sayı 39 (2010): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi Dergimizin 39. Sayısı Hakkında Öz   PDF
Erkan EROL
 
Sayı 38 (2010): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi DERVİŞ ZAİM SİNEMASI'NDA GELENEKSEL TÜRK SANATLARININ KULLANILMASI: FİLLER VE ÇİMEN - EBRU, CENNETİ BEKLERKEN - MİNYATÜR, NOKTA - HAT. Öz   PDF
Arif Can GÜNGÖR
 
Sayı 9 (1999): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi DEVİNGEN REKLAM GÖRÜNTÜLERİNDE TUTKU ÖĞELERİ ARACILIĞIYLA CİNSELLİK KAVRAMININ AKTARIMI VE ÇÖZÜMLENMESİ Ayrıntılar   PDF
Nilüfer SARI
 
Sayı 14 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi DIFFUSION OF INFORMATION Ayrıntılar   PDF
Banu BAYBARS HAWKS
 
Sayı 15 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi DİJİTAL EKONOMİ VE ELEKTRONİK TİCARET Ayrıntılar   PDF
Yeşim GÜÇDEMİR
 
Toplam 1073 ögeden 201 - 250 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1302-633X