Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 15 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi AVRUPA TELEVİZYON VE FİLM FORMUNUN ARDINDAN: YENİ PAZARLAR, YENİ OYUNCULAR VE YENİ EKONOMİ Ayrıntılar   PDF
Hikmet KIRIK
 
Sayı 6 (1997): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi AVRUPA YAYIN BİRLİĞİ (EBU) Ayrıntılar   PDF
Bülent KÜÇÜKERDOĞAN
 
Sayı 16 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi AVRUPA'DA LOBİ HAREKETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Ayrıntılar   PDF
Meltem SEZGİN
 
Sayı 14 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi AVRUPA'DA REKLAM KAMPANYALARININ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE YAŞAM TARZI REKLAMCILIĞI; AYNI REKLAM, FARKLI COĞRAFYA, FARKLI KÜLTÜR VE ANLAMLAR Ayrıntılar   PDF
Göksel ŞİMŞEK
 
Sayı 11 (2001): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi AZERBAYCAN SİYASİ GÖÇMENLERİNİN EN ÖNEMLİ YAYIN ORGANLARINDAN BİRİ OLAN AZERİ TÜRK DERGİSİ Ayrıntılar   PDF
Belkıs ULUSOY
 
Sayı 16 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi AZERBAYCAN SİYASİ MUHACERETİNİN İSTANBUL'DAKİ BASIN FAALİYETLERİ (1923-1931) Ayrıntılar   PDF
Belkıs ULUSOY
 
Sayı 16 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BAĞIMSIZ BASIN AJANSI Ayrıntılar   PDF
Gülbuğ EROL
 
Sayı 3 (1996): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İÇİN YAPILAN HALKLA İLİŞKİLER SEMİNER PROGRAMI ÇALIŞMASI Ayrıntılar   PDF
Kutluhan ALAN
 
Sayı 9 (1999): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BANKACILIK SEKTÖRÜNDE HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK SPONSORLUĞUN YERİ VE ÖNEMİ Ayrıntılar   PDF
Güven N. BÜYÜKBAYKAL
 
Sayı 14 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKLAM METİNLERİ-MESAJLARI VE İÇERİKLERİ Ayrıntılar   PDF
Güven N. BÜYÜKBAYKAL
 
Sayı 26 (2006): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BANKALARIN WEB SİTELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Yeşim GÜÇDEMİR
 
Sayı 20 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BANT REKLAMLARIN MAÇ SIRASINDA YAYINLANMASININ İZLEYİCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayrıntılar   PDF
Candan ÇELİK, Sergün KURTOĞLU, Korhan MAVNACIOĞLU, İbrahim KARAVELİOĞLU
 
Sayı 20 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BAŞARILI KURULUŞ MARKASI YARATMAKTA KURULUŞ FELSEFESİNİN ROLÜ VE 'THE BODY SHOP' ÖRNEĞİ Ayrıntılar   PDF
Didem YALIN
 
Sayı 19 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN ALANINDA OMBUDSMAN UYGULAMASI Ayrıntılar   PDF
Güven N. BÜYÜKBAYKAL
 
Sayı 19 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN İŞ HUKUKU AÇISINDAN BİREYSEL İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE KIDEM TEZMİNATI Ayrıntılar   PDF
Fahrettin KORKMAZ
 
Sayı 16 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN İŞGÖRENLERİ ARASINDA YAŞANAN ÇATIŞMA OLGUSUNA ANALİTİK YAKLAŞIM Ayrıntılar   PDF
Ahsen ARMAĞAN
 
Sayı 22 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN İŞLETMECİLİĞİ VE TÜRK MEDYA PİYASASININ YAPISAL DEĞİŞKENLERİ Ayrıntılar   PDF
Tolga KARA
 
Sayı 9 (1999): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN İŞLETMELERİNDE DAĞITIM KANALININ SEÇİMİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN İLKELER Ayrıntılar   PDF
Pelin DÜNDAR
 
Cilt 1, Sayı 12 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMİN ÖNEMİ Ayrıntılar   PDF
T. Uğur DAİ, Tolga KARA
 
Sayı 10 (2000): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN İŞLETMELERİNDE YÜKSELEN PARADİGMA TAKIM ÇALIŞMASI VE YARATICILIK Ayrıntılar   PDF
Ahsen ARMAĞAN
 
Sayı 22 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN İŞLETMELERİNİN EKONOMİSİ Ayrıntılar   PDF
Şevket SAYILGAN
 
Cilt 1, Sayı 12 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN İŞLETMELERİNİN PAZAR YAPISI VE OKUYUCU DAVRANIŞLARI Ayrıntılar   PDF
Emine KOYUNCU SAYILGAN
 
Sayı 20 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMININ ANLAMI VE ÖNEMİ Ayrıntılar   PDF
Güven N. BÜYÜKBAYKAL
 
Sayı 7 (1998): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KURAMI Ayrıntılar   PDF
Murat ÖZGEN
 
Sayı 5 (1997): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KURAMLARI Ayrıntılar   PDF
Ahmet ÖZTÜRK
 
Sayı 18 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DÜŞÜNSEL TARİHİ Ayrıntılar   PDF
Necla ODYAKMAZ
 
Sayı 9 (1999): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN, ÖZGÜRLÜK VE GAZETECİ Ayrıntılar   PDF
Güleda YÜCEDOĞAN
 
Sayı 1-2: (1992-1993):İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi Basın ve Ceza Hukuku Öz   PDF
Feridun Yenisey
 
Sayı 13 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN VE DEĞİŞEN OKUYUCU KAVRAMI YA DA MODERN KİTLESEL GÖSTERİ TOPLUMUNDA OKURUN MEVCUDİYETİ SORUNU Ayrıntılar   PDF
Hüseyin KÖSE
 
Sayı 11 (2001): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN VE ETİK Ayrıntılar   PDF
Güliz ULUÇ
 
Sayı 9 (1999): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASIN YOLUYLA OSMANLIDA TÜKETİM TOPLUMU YARATMA ÇABALARI Ayrıntılar   PDF
Hamza ÇAKIR
 
Sayı 43 (2012): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASINDA 'TAN OLAYI' - 4 ARALIK 1945 Öz   PDF
Ayla ACAR
 
Cilt 1, Sayı 12 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASINDA 'TÜKETİCİ YURTTAŞ' KİMLİĞİ YARATMA ÇABALARI Ayrıntılar   PDF
Hürriyet KONGAR
 
Sayı 16 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASINDA BİR ÖZDENETİM UYGULAMASI OLARAK OMBUDSMAN Ayrıntılar   PDF
Murat ÖZGEN
 
Sayı 4 (1997): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASINDA ETİK Ayrıntılar   PDF
Aslı YAPAR
 
Sayı 20 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASINDA ETİK ANLAYIŞI Ayrıntılar   PDF
Ceyda ILGAZ BÜYÜKBAYKAL
 
Sayı 15 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASINDA FOTOĞRAF KULLANIMI VE ETKİLERİ Ayrıntılar   PDF
Murat ÖZGEN
 
Sayı 9 (1999): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASINDA FOTOĞRAFIN KULLANIMI Ayrıntılar   PDF
Özer KANBUROĞLU
 
Sayı 14 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN OKUYUCULAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayrıntılar   PDF
Ceyda ILGAZ
 
Sayı 14 (2002): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN OKUYUCULAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayrıntılar   PDF
Erdal DAĞDAŞ
 
Sayı 3 (1996): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASINDA ŞİDDET VE TERÖR ARAŞTIRMASI Ayrıntılar   PDF
Güleda YÜCEDOĞAN
 
Sayı 19 (2004): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASINDA TÜRK DİLİNİN YERİ Ayrıntılar   PDF
Mehmet KAYA
 
Sayı 18 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASINDAN MEDYAYA GEÇİŞ Ayrıntılar   PDF
Aslı YAPAR GÖNENÇ
 
Sayı 9 (1999): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASINIMIZDA SON GÜNLERDE GELİŞEN OLAYLAR VE BİR DEĞERLENDİRME Ayrıntılar   PDF
Suat GEZGİN
 
Sayı 6 (1997): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASININ KENDİ KENDİNİ DENETİMİ (BASINDA OTOKONTROL) Ayrıntılar   PDF
Murat ÖZGEN
 
Sayı 4 (1997): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASININ SORUMLULUKLARI Ayrıntılar   PDF
Suat GEZGİN
 
Sayı 6 (1997): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BASKI GRUPLARININ SİYASAL İKTİDAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayrıntılar   PDF
Şebnem ÇAĞLAR
 
Sayı 16 (2003): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BATILI ÜLKELERDE RADYO TELEVİZYON YAYINLARININ DENETİMİ VE DENETLEYİCİ KURULLAR Ayrıntılar   PDF
Hakan TEMİZTÜRK
 
Sayı 47 (2014): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BATI’NIN EGEMEN ‘KÖTÜ-ÖTEKİ-DOĞU’ DÜŞÜNCESİNİN PEKİŞTİRİLDİĞİ BİR ALAN: DÜNYA BASIN FOTOĞRAFLARI KURULUŞU, YILIN FOTOĞRAFI KATEGORİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Öz   PDF
Onur DURSUN
 
Sayı 21 (2005): İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi BAUDRILLARD'IN SİMÜLASYON KURAMI VE KÜRESEL (EVRENSEL) İNSANIN ÇIKMAZLARI Ayrıntılar   PDF
Ayşe CENGİZ
 
Toplam 1073 ögeden 101 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1302-633X