Sayı 13 (2002)

İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi

İçindekiler

Makaleler

"MÜRŞİT" POPÜLİZM DEĞİL, GERÇEKLERİMİZ GERÇEKLİĞİMİZDİR PDF
Suat GEZGİN
TOPLUMSAL OLAYLARDA MEDYANIN ETKİNLİĞİ VE ROLÜ PDF
Murat ÖZGEN
TÜRK YAZILI BASININDA TEKELLEŞME OLGUSU PDF
Aslı YAPAR GÖNENÇ
ONLINE (ÇEVRİMİÇİ) HABER YAYIMLARINDA OKUR, GÖRSEL TASARIM VE YAYIMCILIK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE PDF
Sibel ONURSOY
TÜRKİYE'DE BASININ ASKERİ DARBELERE YAKLAŞIMI PDF
Süleyman İRVAN
POSTMODERN BİR DÜNYADA DEĞİŞEN MİZAH ANLAYIŞI: SİMSİYAH BİR TEBESSÜM VE ABSÜRDÜN KAÇINILMAZLIĞI PDF
M. Bilal ARIK
TERÖR, SAVAŞ, ŞİDDET VE MEDYA PDF
Güleda YÜCEDOĞAN
GAZETECİLERİN İŞ GÜVENCESİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF
Celalettin AKTAŞ
KİTLE KÜLTÜRÜ VE KİTLE İLETİŞİMİ PDF
E. Özgür GÖNENÇ
YASAMA HAKKI MI, YOKSA BASININ ÖZGÜRLÜK HAKKI MI? PDF
Banu BAYBARS HAWKS
1980 SONRASI MEDYANIN MAGAZİNLEŞMESİNDE İSTANBUL'A GÖÇÜN VE SİYASİ TERCİHLERİN ROLÜ PDF
Hürriyet KONYAR
TÜRK MAGAZİN BASININDAKİ '80 SONRASI DEĞİŞİMLER PDF
Hürriyet KONYAR
11 EYLÜL VE İKİNCİ TARİH DÖNEMİNİN YAPISAL OLARAK KURULMASI PDF
Şebnem ÇAĞLAR
SERMAYENİN GELİŞİMİ VE BİR ÜSTYAPI ÖĞESİ OLARAK MEDYA PDF
Necla ODYAKMAZ
ANTİKOR ÜRET(E)MEYEN TOPLUMUN TEHLİKELERİ: AIDS, KANSER, ELEKTRONİK VİRÜSLER VE TERÖR PDF
Ayşe CENGİZ
İLETİŞİM NEDİR?, NASIL OLMALIDIR? PDF
Belkıs ULUSOY
BASIN VE DEĞİŞEN OKUYUCU KAVRAMI YA DA MODERN KİTLESEL GÖSTERİ TOPLUMUNDA OKURUN MEVCUDİYETİ SORUNU PDF
Hüseyin KÖSE
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİ TOPLUMU PDF
Ceyda ILGAZ
TÜRK SPOR BASINININ ETİK VE TEKNİK SORUNLARI PDF
Hakan TEMİZTÜRK
DEMOKRATİK PARTİ DÖNEMİ'NDE BASIN-İKTİDAR İLİŞKİLERİ: ULUS VE ZAFER GAZETELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Ayşe Elif EMRE
MEDYA SAHİPLİĞİNİN İÇERİĞE YANSIMALARI: DİNÇ BİLGİN VE ETİBANK OLAYI PDF
Selda BULUT
TÜRKİYE'DEKİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRETİM ELEMANI PROFİLİ PDF
Sezen ÜNLÜ, Nejdet ATABEK, Deniz TAŞÇI
KOÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLK SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM ALIŞKANLIKLARI PDF
İlker BIÇAKÇI
SORUN YÖNETİMİ: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME PDF
Rüveyde AKYÜREK
HALKLA İLİŞKİLERİN ETİK YÖNÜ PDF
Aydemir OKAY
MEDYA VE TOPLUM: ANTİSOSYAL DAVRANIŞLAR VE MEDYA İLİŞKİSİ PDF
B. Işık ÖZKAYA
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMDE İLETİŞİMİN ROLÜ PDF
Fatma GEÇİKLİ
İŞLETMELERDE PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER İLİŞKİSİ PDF
Ercan GEGEZ, Ebru ULUSOY, Özlem BULUT
TÜRKİYE'DE 1989-1999 YILLARI ARASINDA YAPILAN HALKLA İLİŞKİLER KONULU TEZLERE SAYISAL BİR YAKLAŞIM PDF
Ayla OKAY
SORGULANAN SEÇMEN PDF
Veli POLAT
AGENDA-SETTING RESEARCH PDF
Banu BAYBARS HAWKS
YÜKSEKÖĞRETİM TERCİHİNDE AİLENİN ROLÜNÜ TESPİT ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI PDF
Rüya KAYA
ÇARPITILMIŞ GERÇEKLER VE İMAJİNASYONLAR PDF
Seda MENGÜ, Ece KARADOĞAN
ENFORMASYON TOPLUMU VE KÜRESELLEŞME PDF
Yeşim GÜÇDEMİR
ÖZNE VE İKTİDAR İLİŞKİSİNİN SORGULANMASI PDF
Barış ÇOBAN
PAZARLAMA HALKLA İLİŞKİLERİ NEDİR? PDF
Güven N. BÜYÜKBAYKAL
TELEVİZYONDA SPONSORLUK/DESTEKLEME ETKİNLİKLERİ VE RTÜK YASASI PDF
Işıl ZEYBEK
TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ VE BİR MUHALİF BASIN ORGANI OLARAK BÜYÜK DOĞU DERGİSİ PDF
Ayşe Nevin YILDIZ
REKLAMLARDA SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERİN KULLANIMI PDF
Eyüp AKBULUT
SİYASAL BİLGİLENMEDE MEDYANIN YERİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME PDF
Serdar ÖZTÜRK
RENKLERİN ÖZNEL KULLANIMI VE EKİNSEL OLARAK ALGILANMASI PDF
Ergün YOLCU
YAŞAM BOYU EĞİTİM SÜRECİNDE TELEVİZYON ÖĞRETMENLİĞİNİN YENİ ROL VE İŞLEVLERİ PDF
Ayşenur İNCEELLİ
İNTERNETTE CANLANDIRMA KULLANIMI PDF
Selçuk HÜNERLİ
ALTERNATİF MEDYA BAĞLAMINDA YEREL TELEVİZYONCULUK PDF
Rengin OZAN
FILM CONSUMPTION: WHAT WE WATCH IS NOT WHAT WE GET! PDF
Nilüfer ÖCEL, Nebahat AKGÜN ÇOMAK
CHILDREN HABITS IN READING FILM AND OTHER MEDIA PDF
Nilüfer ÖCEL
FİLM ÇALIŞMALARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE YAKLAŞIMLAR PDF
Murat İRİ
RESİM SANATINDAN SİNEMA VE VİDEO SANATINA IŞIĞIN KULLANIMI PDF
Seçkin ÖZMEN


ISSN: 1302-633X