Sayı 30 (2007)

İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi

İçindekiler

Makaleler

BİLİŞİM TOPLUMUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI PDF
Ahmet AĞIR
POSTMODERNISM, CONSUMPTION AND FASHION: THROUGHOUT THE FASHION IN TURKISH MAGAZINE ADVERTISEMENTS PDF
Uğur BATI
TELEVİZYON REKLAMLARININ ALGILANAN DEĞERİ VE REKLAM TUTUMU İLİŞKİSİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ PDF
Vesile ÇAKIR, Vedat ÇAKIR
GÜNDELİK HAYATTA E-YAŞAM: İHTİYAÇ-ARZU ÇELİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI PDF
Vahit İLHAN
TÜKETİM KÜLTÜRÜ İÇİNDE MÜZİĞİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ: KLİPLER PDF
Ayşe KALAY
TÜRKİYE VE ALMANYA'DA GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM KALİTESİ VE BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI PDF
Ceyhan KANDEMİR
LES CAFÉS DANS L'EMPIRE OTTOMAN COMME ESPACE DE LA RUMEUR PUBLIQUE ET COMME APPEREIL ÉTATIQUE DU CONTROLE SOCIAL PDF
Hüseyin KÖSE
MARKSİST DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE KİTLE KÜLTÜRÜ VE TV'DE YAYINLANAN ÇİZGİ FİLMLERİN İDEOLOJİK İŞLEVLERİNE BİR BAKIŞ PDF
Suat SUNGUR
ÜNİVERSİTE-ŞEHİR ETKİLEŞİMİ SÜRECİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ: EVDE ÇOCUK BAKAN KADINLARIN EĞİTİMİ PROJESİ ÖRNEĞİ PDF
Sezen ÜNLÜ, Sevil UZOĞLU BAYÇU, Yavuz TUNA
DEĞERLER, İLETİŞİM DAVRANIŞI VE POLİTİK KATILIM PDF
Bahar EROĞLU YAYIN
TURKISH PR AGENCIES' POINT OF VIEW ABOUT CORPORATE REPUTATION PDF
Ayhan YILMAZ, İdil KARADEMİRLİDAĞ


ISSN: 1302-633X