Sayı 32 (2008)

İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi

İçindekiler

Makaleler

KURUMSAL İLETİŞİMDE ÇALIŞAN BLOGLARININ KULLANIMI VE ETKİLERİ PDF
Z. Beril AKINCI VURAL, Burcu ÖKSÜZ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KANDIRA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON YAYINCILIĞINA BAKIŞ AÇISI PDF
Ahmet AYHAN
FOTOĞRAFLARLA SİYASAL PROPAGANDA: 21 TEMMUZ 2007 TARİHLİ GAZETELERDE SİYASİ PARTİLERİN PROPAGANDA AMAÇLI İLANLARINDA KULLANDIKLARI FOTOĞRAFLARDAKİ SÖYLEMLER PDF
Feyyaz BODUR
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖRGÜTE BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: BAŞARI TEKNİK SERVİS A.Ş.'DE BİR UYGULAMA PDF
Erhan EROĞLU, Çiğdem SARIKAMIŞ
KURUMSAL İLETİŞİM ARACI OLARAK WEB SAYFALARININ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PDF
Emel KARAYEL BİLBİL
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI KAVRAMI BAĞLAMINDA MEDYAYI KULLANMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ PDF
Nalan KÖSEBALABAN DOĞAN, Şeref Süha TAŞKÖPRÜLÜ
THE INTERNET: INFORMATION TOOL FOR THE PRESS THE USE OF VIRTUAL PRESS ROOMS IN TURKEY: A COMPERATIVE STUDY ABOUT TOP COMPANIES AND COMPANIES WITH 'REPUTATION' PDF
Ayla OKAY, Aydemir OKAY
MÜŞTERİ SOSYALİZASYONUNDA MARKA TOPLULUKLARI: HARLEY SAHİPLERİ TÜRKİYE GRUBU ÖRNEĞİ PDF
Filiz OTAY DEMİR
HABER ÜRETİM SÜRECİNDE MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ: STAR GAZETESİ ÖRNEĞİ PDF
Hülya ÖZTEKİN
HALKLA İLİŞKİLERE ALGI ÇERÇEVESİNDEN BAKIŞ PDF
Özge UĞURLU
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM AÇISINDAN UNIVERSIADE (DÜNYA ÜNİVERSİTE OYUNLARI) İZMİR 2005 PDF
Elif YILDIZ, Selin BİTİRİM


ISSN: 1302-633X