İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal

941.698 824.553

Uluslararası Hakemli dergi. ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır.


Sayı 50 (2016): İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal


Kapak sayfası


ISSN: 1302-633X