44. SAYI SUNUŞ

Aydemir OKAY
1.313 607

Öz


Bu sayının son çalışması “Media Psychology: A New Branch of Theory in Mass Commu- nication - The Problem of Psychological Protection from Adverse Media Impacts” başlıklı İngilizce makale Svetlana VINOGRADOVA ve Galina MELNIK tarafından uluslararası bir katılım olarak yer almaktadır. Kitle iletişim teorilerinin yeni kolu olarak medya psikolojisine değinen çalışma, olumsuz medya etkilerinden korunmanın psikolojik yöntemlerini sorgula- maktadır. Özellikle medyada yer alan, sınırsız psikolojik manipülasyonların, ancak akıldışı

Tam metin:

PDF