11 EYLÜL GAZETECİLİĞİ: YENİ NORMALLERE DOĞRU

Suat SUNGUR
1.753 1.203

Öz


Büyük krizler, savaşlar medyanın sınav dönemleridir. Amerikan gazeteciliği, tekelleşmiş sermaye gazeteciliği 11 Eylül sınavında sınıfta kaldı. Özellikle Irak Savaşı'nın hazırlık aşamasında 11 Eylül'ün özel koşulları gazetecilik ilkelerini gölgeledi. Bu dönem olayın nedenini sormanın, saldırıların nedeni hakkında değişik yorumlar yapmanın vatan hainliği ve marjinallik sayıldığı çok özel bir dönemdi. Bir başka deyişle 11 Eylül'de medya olağanüstü koşulların gazeteciliğini sergiledi. Amerika'nın önde gelen gazeteci ve gazete yöneticilerinin yukarıda bahsi geçen reaksiyonları aslında 11 Eylül'ün gazetecilik normlarının ilanıdır. Bu normları tarihin reddi, duruma göre tarihin yeniden yazılması, duyguların manipülasyonu diye tanımlamak mümkündür. 11 Eylül ikliminde Irak Savaşı 'korku' ve 'yalan' üzerine inşa edildi. Medya, 'Saddam Hüseyin-El Kaide' bağlantısını, 'Saddam Hüseyin-kitle imha silahları'nı, 'Saddam Hüseyin-İslami terör' temalarını sistemli bir biçimde kullanarak Irak Savaşı'na hazırlık sürecinin taşeronluğunu yaptı. Sinmiş kitlelere yalan söylemek oldukça kolaydır: Haberin çarpıtılması, gerçeğin hasır altı edilmesi, kelime oyunlarıyla şaşırtma, sersemletme, sürekli mesaj bombardımanı ile halkı hükümetin belirlediği hedefe kilitleme... Bunlar tarih boyunca siyasetle birlikte boy atıp serpilen taktikler ancak öte yanda unsurları eksik olan habere 'haber' demek mümkün değildir. 11 Eylül ve Irak Savaşı'nda Amerikan medyası doğru soruları sormadığı için habercilik değil, bir tür algılatma yaptı.
Anahtar sözcükler: Gazetecilik, 11 Eylül, savaş.

Abstract: 9/11 Journalism: Towards To The New Normals
In this text, it is mentioned that strating from the preparation phase to the end American media had left it's essential function in Iraq War and take on to market the war. The extraordinary times is the examination times for media. In extraordinary times the biggest success for media is to pass the 'could i catch the truth?' examination. Unfortunately American journalism could not pass that exam. Especially during the preparation phase of the Iraq War, 9/11's special conditions put in the shade the principles of journalism. In other words, in 9/11 American media presented extraordinary times journalism. However, according to outstanding journalists and media administrators these reactions were the decleration of the new journalism norms. It is possible to accept these norms as refusing the history, writing the history according to the new conditions, exploition of the feelings. Iraq War was built up on lies and fears. To target the public with to distort the news, keep in secret the reality, confuse with playing with words, bombard with messages... These are the common tactics that were presented in every era of the history. However it is not possible to say a news which is missing the targets.
Key words: Journalism, war, 9/11.

Tam metin:

PDF