MEDYADA KADIN OLGUSU

Ceyda ILGAZ BÜYÜKBAYKAL
6.847 10.360

Öz


Gerek dünyada gerek ülkemizde medyada kadının kullanımı sık rastlanan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların toplumsal, kültürel ve siyasal olarak televizyonda konumlandırılmış biçimi çeşitli televizyon programlarına, haber ve tartışma programlarına, reklamlara, dizilere, filmlere yansımaktadır. Medyada kadına hem tüketici olarak hem de tüketimde kullanılan bir nesne olarak çok fazla yer verilmektedir. Bu makalede, gazetelerde, televizyonlarda, reklamlarda ve dergilerde kadınların yer alış biçimleri irdelenmiştir. Medyada kadın olgusunun kullanımında kadınların sadece cinsellikleriyle değil siyasetten ekonomiye, kültür-sanattan spora toplumun çeşitli alanlarındaki başarılarıyla yansıtılmasına dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Artık kadınlar, kamusal alandaki özgürlüğünü kendi emeği ve üretimine bağlı bir biçimde kazanmaya çalışmaktadır. Kadınların gerek özel gerekse kamusal alanda elde ettiği güç ve statü onların bu alanlarda kazandığı kimliği ortaya koymaktadır. Yazılı ve görsel medyada kadına yüklenen özellikler ona herhangi bir güç ve statü ilişkisi kazandırmaktan çok uzaktır. Günümüzde halen kadınların bir çoğu cinsellik, aldatılma, kıskançlık gibi haberlere konu olarak medyada kendilerine yer bulabilmektedir. Kadınlar ülkenin siyasal ya da ekonomik gündeminden soyutlanmış olarak en çok da aldatan-aldatılan konumlarıyla gündeme gelmektedir. Bu makalede kadınların her alanda olduğu gibi medya alanında da gerek nitelik gerek nicelik olarak daha da güçlenmeleri gerektiği konusuna değinilmiştir.

Anahtar sözcükler: Medya, kadın, kadın olgusu

 

Abstract:The Concept of Woman in the Media

The use of women in the media is a concept encountered rather frequently both in the world and in our country. The reflections of the way that women are presented socially, culturally and politically on TV can been seen in news and discussion programs, advertisements, serials and feature films. It is an undeniable fact that women are given noteworthy importance as both consumers as well as the objects used in consumption. In this article, the depiction of women in newspapers, advertisements, magazines and on TV has been studied. It has been emphasized that regarding the use of femininity concept in the media, women should be reflected with not only their sexuality but also their achievements in various fields including politics, economics, culture, arts and sports. Now women are striving to gain their freedom in the public sphere with regard to their own labor and production. The power and status they have obtained both in the public and private spheres demonstrate the identities they have acquired in the respective areas. The aspects attributed to women in the print and visual media are quite far from equipping them with any power and status relationships. Today, most of the women are still considered as the topics of the news about sexuality, indecency, unfaithfulness, jealousy etc. Being isolated form the political or economic agenda of a country, women are mostly depicted with the status of those who cheat on or who are cheated on. In this article, the idea that women should gain power both qualitatively and quantitatively also in the field of media as they do in all areas has been studied.

Key words: Media, women, the concept of woman.


Tam metin:

PDF