2006 YILINDA CUMHURİYET HÜRRİYET VE ZAMAN GAZETELERİNDE ÇIKAN MAĞDUR VE ŞÜPHELİ KONUMUNDAKİ ÇOCUKLARA İLİŞKİN HABERLER

Neylan ZİYALAR, Seda SALİHOĞLU
1.590 620

Öz


Bu çalışmanın hedefi üç farklı gazetenin çocuk haberlerine yer veriş biçimlerini değerlendirerek, olası farklılıkları belirlemek ve söz konusu farklılıkları, çocuğun zarar görebilirliği bakımından incelemektir. Bu amaçla Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde 1 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2006 tarihleri arasında yer alan çocuk haberleri incelenmiştir. Önceden yapmış olduğumuz pilot çalışmanın sonuçları doğrultusunda anılan üç gazete seçilmiştir. Pilot çalışma, aynı çocuk haberinde en büyük ifade farkının bu gazeteler arasında olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmanın hedefinin çocuğun zarar görebilirliğini ortaya koymak olması bakımından, aynı haberi zıt üslup ve ifade ile sunan gazeteler seçilmiştir. Bu gazetelerdeki çocuk haberleri içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Anılan süre içinde üç gazetede 1006 çocuk haberinin yayınlandığı tesbit edilmiştir. En önemli bulgulara baktığımızda çocukların en çok adli haberlerde yer aldığı ve çocukların başarısına ilişkin haberlerin yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Yasalarla düzenlenmiş olmasına rağmen bazı haberlerde çocuğun kimliği ve fotoğrafı açık, bir kısmında da kısmen açık bir biçimde belirtilmiştir.
Çocukların önemli bir bölümü haberlerde suç mağduru konumunda yer almaktadır. Çoğunluğu üçüncü sayfada yer alan haberlerde suç mağduru ve şüpheli çocukların kimliklerinin sosyal çevreleri tarafından tanınmalarına yol açabilecek şekilde verildiği görülmektedir. Çocukların suç mağduru ya da şüpheli konumunda oldukları haberlerde çocuğun kendisinin ve ailesinin kimliğinin ya da fotoğrafının gerektiği şekilde verilmediği gözlenmektedir. Fotoğraf kullanımı ve kimlik konusunda en duyarlı gazete Cumhuriyet gazetesidir. Ancak bu gazetede yer alan çocuk haberi sayısının azlığı göz ardı edilmemelidir. Hürriyet gazetesinin bu konuda çok fazla özen göstermediği gözlenmektedir. Çocukların büyük bir çoğunluğu için herhangi bir tanımlama kullanılmazken, şüpheli konumunda yer alan çocukların tamamına yakını için olumsuz tanımlamaların kullanıldığı tesbit edilmiştir.

Tam metin:

PDF