Duyurular

54. Sayı için Makale Çağrısı | Call for Papers: Issue 54

 

MAHREMİYETTE DÖNÜŞÜM 

İletişim Fakültesi Dergisi’nin 54. sayısının temasını “Mahremiyette Dönüşüm” oluşturuyor. Mahremiyet algısının değişimi; gelişen iletişim teknolojileri, yeni iletişim biçimleri ve ortamlarının bu değişim ve dönüşümdeki rolü, enformasyonun yeniden üretilmesi ve mahremiyet ilişkisi gibi, temaya ilişkin konularda farklı alanlardan farklı bakış açılarıyla hazırladığınız çalışmalarınız için son teslim tarihi aşağıda belirtilmiştir. Değerli çalışmalarınızı dergimizin yazı teslim ve yazım kurallarına uygun olarak göndermenizi rica ederiz. 

Dergi hakemli, yılda iki kere çıkan, açık erişimli, akademik bir dergidir ve Ulakbim TR-Dizin, Ebsco ve ProQuest’de taranmaktadır.

Makale Son Gönderim Tarihi: 15 Mart 2018

---------------------------


TRANSFORMATION IN PRIVACY

The theme of the  Istanbul University Faculty of Communication Journal's 54th issue is identified as “Transformation in Privacy”. The manuscripts focusing on the subjects regarding the theme from different viewpoints of different fields, such as change of privacy perception; the role of advancing communication technologies, communication ways and media on the change and transformation of privacy; relationship between privacy and regeneration of information, are invited by the submission deadline in below. Your manuscripts are required to be in conformity with the submission and  writing rules of our journal. 

The Journal is a peers-reviewed, biannual, open-access scholarly journal and indexed in Ulakbim TR-Index, Ebsco and ProQuest.

Submission Deadline: March 15, 2018


 
Yayın tarihi: 2017-07-26
 

53. Sayı için Makale Çağrısı | Call for Papers: Issue 53

 

Değerli Öğretim Üyeleri,

ULAKBİM, EBSCO ve ProQuest veritabanları tarafından taranan ve altı aylık periyotlarla yayınlanan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 53. sayısının hazırlığı içerisindedir. Yazı teslim ve yayın kuralları yeniden düzenlenen derginin, 2017 Aralık ayında yayımlanması planlanan yeni sayısına gönderilecek çalışmaların son teslim tarihi, hakemlerden gelecek olası düzeltme talepleri de düşünülerek aşağıdaki gibi belirlenmiştir. İlgilenen akademisyenlerin çalışmalarını dergimizin yazı teslim ve yazım kurallarına göre hazırlamaları önemle rica olunur.

Makale Son Gönderim Tarihi: 15 Eylül 2017

Dergimizin yeni web sitesi: http://dergipark.gov.tr/iuifd

 

NOT: Dergimizin her sayısında ortalama 6-8 çalışma yayımlanmaktadır. Dergiye yollanan çalışmalar öncelikle tarafımıza ulaşma tarihi, ardından hakem sürecinin tamamlanış tarihine göre yayın sırasına alınmaktadır. Dergimiz belirli sayılar için yollanan çalışmalara ilgili sayıda yayımlanma taahhütü vermemektedir.

Istanbul Universitesi Iletisim Fakultesi Dergisi (Istanbul University Faculty of Communication Journal) invites articles for its new issue. 

Istanbul University Faculty of Communication Journal is a scholarly peer-reviewed scientific journal focusing on systems, theories, methods and applications in communications. Original articles and book reviews on all aspects of communications are published to provide a general forum for academic researchers.

Submissions should be uploaded to system of Dergipark.

 

Deadline for Issue 53: September 15, 2017

New website: http://dergipark.gov.tr/iuifd

For additional information about publication process, please contact: iletisimdergi@istanbul.edu.tr
 
Yayın tarihi: 2017-07-26
 

İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi EBSCO'da

 
Fakültemizce hazırlanan İ.Ü. İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, Türkiye çapında iletişim alanında yapılan çalışmaların hedefe ulaşmasında önemli bir araç olmuştur. Dergide 1992 yılından beri Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo-Televizyon-Sinema alanından Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca çalışmalara yer verilmektedir. Derginin hakem kurullarında bu alanlardan akademisyenler görev yapmaktadır.

İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, İletişim alandaki gelişmeleri izleyerek, bilimsel çalışmalar ile alandaki boşlukları doldurmaktadır. Gündemdeki sorulara ve tartışmalara bilimsel bakış açısı getirmeyi hedefleyen dergi, akademik yükselme kriterlerine ulaşmak isteyen iletişim bilimcilerine de önemli bir
uygulama alanı sunmaktadır.

1992 yılından bu yana düzenli bir şekilde çıkan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 2 yıllık bir izleme sürecinin ardından 3 Aralık 2008 tarihinde TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler veri tabanına kabul edilmiştir.

2010 yılı itibariyle İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi'ne kaydolmuştur. Aynı yıl, dergimiz TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından uluslararası THOMSON ISI'a taranmak üzere önerilmiştir.

2012 yılı Kasım ayı itibariyle de EBSCO uluslararası indeksi, dergimizi uluslararası ortamda taramaya layık bulmuştur. Böylelikle dergimiz, uluslararası iletişim çalışmaları yürüten araştırmacılara da yeni bir paylaşım ortamı sunacaktır. Dergimizin şimdiki hedefi olan THOMSON ISI izleme süreci ise halen devam etmektedir.
 
Yayın tarihi: 2012-12-12
 
Toplam 3 ögeden 1 - 3 arası


ISSN: 1302-633X