Editörler ve Kurullar

Editörler

  1. Mehmet SARI, Türkiye
  2. Doç. Dr. Ayşen AKKOR GÜL, Türkiye
  3. Yrd. Doç. Dr. Özlem ARDA
  4. Araş. Gör. Oğuz KUŞ, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Anabilim Dalı

Bölüm editörü

  1. Mehmet SARI, Türkiye


ISSN: 1302-633X