ARA


Toplam 16 ögeden 1 - 16 arası

 
1874 286
Birinci ve Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme ve Etkileyen Faktörler
Cilt 3, Sayı 1 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.00992
Şebnem BİLGİÇ, Zeynep KURTULUŞ TOSUN
PDF Kaynak göster
 
2107 684
Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilim Düzeyi:Erzurum Örneği
Cilt 3, Sayı 2 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.86420
Gülçin AVŞAR, Esin ATABEK ARMUTÇU
PDF PDF Kaynak göster
 
3411 862
Madde Bağımlılığı ve Hemşirelik
Cilt 3, Sayı 2 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.34389
Sibel ASİ KARAKAŞ, Filiz ERSÖĞÜTÇÜ
PDF Kaynak göster
 
1841 353
Göğüs Cerrahisi Hastalarının Yoğun Bakım İhtiyaçlarının İncelenmesi
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.94044
Besey ÖREN, Işık KAYMAK, Gülçin BOZKURT
PDF Kaynak göster
 
2221 397
Hemşirelik Öğrencilerine Akran Eğiticiler ile Verilen Üreme Sağlığı Eğitiminin Etkinliği
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.56193
Özlem AŞCI, Fulya GÖKDEMİR, Ebru ÇİÇEKOĞLU
PDF Kaynak göster
 
5150 1319
Hemşirelerde Kas İskelet Ağrılarının Değerlendirilmesi
Cilt 1, Sayı 1 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.77225
Asiye GÜL, Hülya ÜSTÜNDAĞ, Birşen KAHRAMAN, Sevim PURİSA
PDF Kaynak göster
 
2944 664
Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Tutumları Ve Obsesif-Kompulsif Belirtileri
Cilt 2, Sayı 2 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.48687
Esra USTA, Elvan SAĞLAM, Sevim ŞEN, Dilek AYGİN, Havva SERT
PDF Kaynak göster
 
2935 716
Çocuklarda Prosedürel Ağrı Yönetiminde Dikkati Başka Yöne Çekme Yöntemlerinin Kullanımı
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.47420
Sevil İNAL, Nejla CANBULAT
PDF Kaynak göster
 
2470 1641
Hemşireliğin Felsefi Özü İyileştirici Bakım
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.49209
Hediye ARSLAN ÖZKAN, Zümrüt BİLGİN
PDF Kaynak göster
 
2630 441
Türkiye’de 2000-2012 Yılları Arasında Engeller Ölçeği Kullanılarak Yapılmış Araştırma Sonuçları : Sistematik Bir Derleme *
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.69674
Fatma AY, Nuran GENÇTÜRK
Kaynak göster
 
4508 652
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Çocuk İstismar ve İhmali İle İlgili Görüş ve Düşünceleri
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.79915
Melahat AKGÜN KOSTAK, Cemine VATANSEVER
PDF Kaynak göster
 
2034 1052
Toplumda Eşcinsellere Yönelik Tutumlar ve Lezbiyen Kadınlarda Sağlık Eşitsizliği
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.90770
Nevin HOTUN ŞAHİN, Dilek BİLGİÇ
PDF Kaynak göster
 
1769 373
Hastanede Yatan 0-6 Yaş Grubu Çocukların Annelerinin Ev Kazaları Konusundaki Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.57511
Ebru ŞEKERCİ, Sevil İNAL
PDF Kaynak göster
 
1417 397
Fibromiyaljili Bireyin Bakımında D Vitamininin Yeri
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.96071
Burcu BABADAĞ, Güler BALCI ALPARSLAN
PDF Kaynak göster
 
2874 633
Pediatrik Yoğun Bakımdan Taburculuk Sonrası Görülen Post-Travmatik Stres Bozukluğu ve Azaltılmasında Hemşirenin Rolü
Cilt 1, Sayı 1 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.61946
Duygu Sönmez Düzkaya, Suzan Yıldız
PDF Kaynak göster
 
4628 1373
Hemşirelerin Tıbbi Hata Eğilimlerine Yönelik Bir Çalışma
Cilt 1, Sayı 1 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.06267
Işıl Işık Andsoy, Gülcan Kar, Özlem Öztürk
PDF Kaynak göster
 
Toplam 16 ögeden 1 - 16 arası

Arama ipuçları:

  • Arama terimlerinde küçük-büyük harf farkı gözetilmez
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir
  • Arama sonucunda default olarak sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir (aralarında VE olduğu varsayılır)
  • İki terimden birini veya diğerini içeren makaleleri bulmak isterseniz kelimeleri VEYA ile birleştirin (örn: eğitim VEYA araştırma)
  • Daha kompleks sorgular oluşturmak için parantez kullanın; örn: arşiv ((idare VEYA yönetim) siyasi DEĞİL)
  • İstediğiniz biçimde dizili sözcüklerden oluşan tam ibareyi sorgulamak için ibareyi tırnak işareti içine alın; örn: "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi tarama dışında tutmak için önüne - işareti veya DEĞİL koyun; örn: çevrim içi -politika
  • Bir kelimenin ek almış veya çoğul halini ya da aynı şekilde başlayıp değişik karakterlerle biten sözcüklerin tümünü taramak için * kullanın; örn: bio*taraması, içinde bio, bionic, biology, biological, biotechnology vb. terimler geçen tüm belgelerin bulunmasını sağlarSAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588