ARA


Toplam 7 ögeden 1 - 7 arası

 
4205 638
Klinik Uygulamaya Çıkan Öğrenci Hemşirelerin İletişim Becerileri ve Etkileyen Faktörler
Cilt 2, Sayı 2 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.46816
Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Nazlı GÜL DEMİR, Buse ÖZER
PDF Kaynak göster
 
5207 1447
Vardiyalı ve Nöbet Sistemi Şeklindeki Çalışma Düzeninin Hemşireler Üzerine Etkileri
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.31345
Kıymet YEŞİLÇİCEK ÇALIK, Songül AKTAŞ, Hacer KOBYA BULUT, Elif ÖZDAŞ ANAHAR
PDF Kaynak göster
 
2173 520
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Uyku Alışkanları ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi
Cilt 3, Sayı 1 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.34639
Gülnaz KARATAY, Nazan GÜRARSLAN BAŞ, Hamza ALDEMİR, Miyase AKAY, Münevver BAYIR, Erol ONAYLI
PDF Kaynak göster
 
1514 360
Kayıp ve Yas Sürecinde Kardeşler
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.11417
Gizem KERİMOĞLU YILDIZ, Serap BALCI
PDF Kaynak göster
 
2559 543
Ölçülü Doz İnhaler Kullanımı ve Hasta Eğitim Sürecinin Yönetilmesinde Hemşirenin Rolü
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.34005
Çiğdem Gamze GENÇ ÖZKAN, Mağfiret KARA KAŞIKÇI
PDF Kaynak göster
 
2664 1481
Kanser Hastalarında Hastalık Algısının Değerlendirilmesi
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.84549
Elanur YILMAZ KARABULUTLU, Seda KARAMAN
PDF Kaynak göster
 
4628 1373
Hemşirelerin Tıbbi Hata Eğilimlerine Yönelik Bir Çalışma
Cilt 1, Sayı 1 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.06267
Işıl Işık Andsoy, Gülcan Kar, Özlem Öztürk
PDF Kaynak göster
 
Toplam 7 ögeden 1 - 7 arası

Arama ipuçları:

  • Arama terimlerinde küçük-büyük harf farkı gözetilmez
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir
  • Arama sonucunda default olarak sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir (aralarında VE olduğu varsayılır)
  • İki terimden birini veya diğerini içeren makaleleri bulmak isterseniz kelimeleri VEYA ile birleştirin (örn: eğitim VEYA araştırma)
  • Daha kompleks sorgular oluşturmak için parantez kullanın; örn: arşiv ((idare VEYA yönetim) siyasi DEĞİL)
  • İstediğiniz biçimde dizili sözcüklerden oluşan tam ibareyi sorgulamak için ibareyi tırnak işareti içine alın; örn: "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi tarama dışında tutmak için önüne - işareti veya DEĞİL koyun; örn: çevrim içi -politika
  • Bir kelimenin ek almış veya çoğul halini ya da aynı şekilde başlayıp değişik karakterlerle biten sözcüklerin tümünü taramak için * kullanın; örn: bio*taraması, içinde bio, bionic, biology, biological, biotechnology vb. terimler geçen tüm belgelerin bulunmasını sağlarSAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588