ARA


Toplam 8 ögeden 1 - 8 arası

 
2579 492
Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.30843
Hediye BEKMEZCİ, Çiğdem Büşra YURTTAŞ, Hava ÖZKAN
PDF Kaynak göster
 
3351 543
Duygusal Zekâ ve Ebelik
Cilt 1, Sayı 2 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.26416
Hediye BEKMEZCİ, Serap EJDER APAY, Hava ÖZKAN
PDF Kaynak göster
 
2034 1052
Toplumda Eşcinsellere Yönelik Tutumlar ve Lezbiyen Kadınlarda Sağlık Eşitsizliği
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.90770
Nevin HOTUN ŞAHİN, Dilek BİLGİÇ
PDF Kaynak göster
 
4751 910
Riskli Olan ve Olmayan Gebelerin Psiko-Sosyal Sağlıklarının Karşılaştırılması
Cilt 1, Sayı 2 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.80013
Mehtap GÜMÜŞDAŞ, Serap EJDER APAY, Elif Yağmur ÖZORHAN
PDF Kaynak göster
 
4079 3053
Dört Avrupa Ülkesinde Ebeliğin Güncel Durumu ve Ebelik Araştırmalarının Gelişimi
Cilt 1, Sayı 1 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.20958
Selma Aytaç, Meral Madenoğlu Kıvanç, Fatma Ay
PDF PDF Kaynak göster
 
3451 1819
Ebelik Uygulamalarında Mahremiyetin Önemi
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.33830
Hediye BEKMEZCİ, Hava ÖZKAN
PDF Kaynak göster
 
6537 1719
Gebe Eğitimi
Cilt 1, Sayı 1 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.99216
Hüsniye Dinç, Saadet Yazıcı, Tülay Yılmaz, Sevil Günaydın
PDF Kaynak göster
 
1662 580
Perimenstrual Şikayetler ve Hemşirelik Yaklaşımı
Cilt 1, Sayı 1 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ
10.17681/hsp.77225
Saadet Yazıcı
PDF Kaynak göster
 
Toplam 8 ögeden 1 - 8 arası

Arama ipuçları:

  • Arama terimlerinde küçük-büyük harf farkı gözetilmez
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir
  • Arama sonucunda default olarak sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir (aralarında VE olduğu varsayılır)
  • İki terimden birini veya diğerini içeren makaleleri bulmak isterseniz kelimeleri VEYA ile birleştirin (örn: eğitim VEYA araştırma)
  • Daha kompleks sorgular oluşturmak için parantez kullanın; örn: arşiv ((idare VEYA yönetim) siyasi DEĞİL)
  • İstediğiniz biçimde dizili sözcüklerden oluşan tam ibareyi sorgulamak için ibareyi tırnak işareti içine alın; örn: "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi tarama dışında tutmak için önüne - işareti veya DEĞİL koyun; örn: çevrim içi -politika
  • Bir kelimenin ek almış veya çoğul halini ya da aynı şekilde başlayıp değişik karakterlerle biten sözcüklerin tümünü taramak için * kullanın; örn: bio*taraması, içinde bio, bionic, biology, biological, biotechnology vb. terimler geçen tüm belgelerin bulunmasını sağlarSAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588