Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Çocuk İstismar ve İhmali İle İlgili Görüş ve Düşünceleri Öz   PDF
Melahat AKGÜN KOSTAK, Cemine VATANSEVER
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeğine Göre Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Kıyaslamalı Bir Analiz Öz   PDF
Haydar HOŞGÖR, Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR, Nurperihan KARABULUT TOSUN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Sağlık Çalışanı Gözüyle Hizmet Kalite Standartlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Yeliz DOĞAN MERİH, Pınar GÜNGÖR, Meryem YAŞAR KOCABEY, Ayşegül SAMATLI, Çiğdem EMUCE, Hülya EKSAN, Şebnem ÖZDEM
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Sağlık Eğitimi Alan Kız Öğrencilerinin Osteoporoz Risk Faktörleri ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ayfer BAYINDIR ÇEVİK, Hilal PEKMEZCİ, Sema KOÇAN
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kontrol Odağı Algısı ve İişkili Bazı Faktörlerin Belirlenmesi Öz   PDF
Fatih KARA, Aysun GÜZEL, Sabriye UÇAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Serebral Parezide Gözlemsel Yürüme Analizinin Yeri ve Kullanılabilirliği Öz   PDF
N. Ekin Akalan, Yener Temelli
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Sıcak Basması İnanç Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Öz   PDF
Aslı SİS ÇELİK, Türkan PASİNLİOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Suicidal Cardiovascular Drug Intoxication in Emergency Department Öz   PDF (English)
Harun AYHAN, Dogac Niyazi ÖZÜÇELİK, Halil DOĞAN, Mehmet Ozgur ERDOĞAN, Yavuz YİGİT
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Toplumda Eşcinsellere Yönelik Tutumlar ve Lezbiyen Kadınlarda Sağlık Eşitsizliği Öz   PDF
Nevin HOTUN ŞAHİN, Dilek BİLGİÇ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Torasik cerrahi sonrası postoperatif pulmoner komplikasyonların önlenmesinde İnsentif spirometre ve Continous Positive Airway Pressure (CPAP)'ın karşılaştırılması Öz   PDF
Alis KOSTANOĞLU, Ela TARAKCI, Enver DAYIOĞLU, Sabriye DEMİRCİ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Travmatik Beyin Hasarlı Çocuk Hastalarda Tekrarlayan Bilgisayarlı Tomografinin Değerliliği ve Radyasyon Hasarı Öz   PDF (English)
Mustafa YAZICIOĞLU, Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK, Barış Murat AYVACI, Derya ÖZAŞIR, Yılmaz AYDIN, Uyarış ÇOBAN, Halil DOĞAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Türkiye'de Çocukların Katılım Hakkı Üzerine Bir Derleme Öz   PDF
Tuğba CANBULUT
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Türkiye’de 2000-2012 Yılları Arasında Engeller Ölçeği Kullanılarak Yapılmış Araştırma Sonuçları : Sistematik Bir Derleme * Öz   PDF (English)
Fatma AY, Nuran GENÇTÜRK
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Türkiye’de Ebelik Eğitiminin Güncel Durumu Öz   PDF
Tülay YILMAZ, Hacer KARANİSOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Türkiye’de Sağlık Yönetimi Alanında Lisans Eğitimini Sürdürmekte Olan Öğrencilerin Genel Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Öz   PDF
Hatice ULUSOY, Nurperihan TOSUN, Jebagı Canberk AYDIN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakış Açısı ve Bilgi Düzeyleri Öz   PDF
Melike DEMİR DOĞAN, İbrahim UZUN, Nahsan KAYA, Hasan EKİNCİ, Muhammed ALTINKAYNAK
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Üriner İnkontinans Tedavisinde Önerilen Yaşam Biçimi Uygulamalarına Güncel Yaklaşım Öz   PDF
Merve KADIOĞLU, Nezihe KIZILKAYA BEJİ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Uyku Kalitesinin Doğuma ve Doğum Ağrısına Etkisi Öz   PDF
Zeynep ÖZKAN, Gülçin BOZKURT
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Vardiyalı ve Nöbet Sistemi Şeklindeki Çalışma Düzeninin Hemşireler Üzerine Etkileri Öz   PDF
Kıymet YEŞİLÇİCEK ÇALIK, Songül AKTAŞ, Hacer KOBYA BULUT, Elif ÖZDAŞ ANAHAR
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Yaşlılarda Hipertansiyon Yönetiminde Hemşirenin Rolü Öz   PDF
MERVE KOLCU, AYŞE ERGÜN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Yayın Kuralları Öz   PDF
Editör Editör
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Yeşil Hastane Konsepti ve Türkiye Deneyimi Öz   PDF
Haydar HOŞGÖR
 
Toplam 97 ögeden 76 - 97 arası << < 1 2 3 4 


SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588