Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Duygusal Zekâ ve Ebelik Öz   PDF
Hediye BEKMEZCİ, Serap EJDER APAY, Hava ÖZKAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Ebe ve Hemşirelere Verilen Eğitimin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Tutumlarına Etkisi Öz   PDF
Aslı SİS ÇELİK, Nihan TÜRKOĞLU, Serap EJDER APAY, Ayşe AYDIN, Türkan PASİNLİOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Ebelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarini Algilamalari İle İş Doyumu Arasindaki İlişkinin Belirlenmesi Öz   PDF
Emine KOÇ, Gülümser DOLGUN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Hediye BEKMEZCİ, Çiğdem Büşra YURTTAŞ, Hava ÖZKAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Ebelik Uygulamalarında Mahremiyetin Önemi Öz   PDF
Hediye BEKMEZCİ, Hava ÖZKAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Erişkin Acil Tip Kliniğinde Pediatrik Travmayi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: Ön Çalişma Öz   PDF (English)
Derya ÖZAŞIR, Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK, Mustafa YAZICIOĞLU, Uyarış ÇOBAN, Yılmaz AYDIN, Halil DOĞAN, Özgür KARCIOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Escobar Sendromu’nda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Olgu Sunumu Öz   PDF
Devrim TARAKCI, Ela TARAKCI, Burcu ERSÖZ HÜSEYİNSİNOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Fibromiyaljili Bireyin Bakımında D Vitamininin Yeri Öz   PDF
Burcu BABADAĞ, Güler BALCI ALPARSLAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Fiziksel Aktivite ve Koruyucu Etkileri: Derleme Öz   PDF
Ayşe ZENGİN ALPÖZGEN, Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi Öz   PDF
Arzu ÖZDİNÇLER, Ela TARAKÇI, Yasemin ASLAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Gebe Eğitimi Öz   PDF
Hüsniye Dinç, Saadet Yazıcı, Tülay Yılmaz, Sevil Günaydın
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Gebelikte Evlilik Uyumu ve Sosyal Destek Arasındaki İlişki Öz   PDF
Mehtap GÜMÜŞDAŞ, Serap EJDER APAY
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Gebelikte Sigara Kullanımı ve Etkileyen Faktörler Öz   PDF
Pınar TARHAN, Tülay YILMAZ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Genç Erişkinlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Vücut Kompozisyonu İlişkisi: Pilot Çalışma Öz   PDF
Aysel YILDIZ, Devrim TARAKCI, Fatma KARANTAY MUTLUAY
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Göğüs Cerrahisi Hastalarının Yoğun Bakım İhtiyaçlarının İncelenmesi Öz   PDF
Besey ÖREN, Işık KAYMAK, Gülçin BOZKURT
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Hakem Kurulu Öz   PDF
Hakem Kurulu
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Hasta Odaklı Sağlık Hizmetlerinde İletişim Öz   PDF
Banu KUMBASAR
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Hastanede Yatan 0-6 Yaş Grubu Çocukların Annelerinin Ev Kazaları Konusundaki Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi Öz   PDF
Ebru ŞEKERCİ, Sevil İNAL
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Hastanede Yatarak Tedavi Gören 3-6 Yaş Çocukların Uyku Alışkanlıklarının Belirlenmesi Öz   PDF
Melahat AKGÜN KOSTAK, Esra Nur KOCAASLAN, Ayşegül BİLSEL, Aysel MUTLU
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Hemşirelerde Kas İskelet Ağrılarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Asiye GÜL, Hülya ÜSTÜNDAĞ, Birşen KAHRAMAN, Sevim PURİSA
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Hemşirelerin Tıbbi Hata Eğilimlerine Yönelik Bir Çalışma Öz   PDF
Işıl Işık Andsoy, Gülcan Kar, Özlem Öztürk
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilim Düzeyi:Erzurum Örneği Öz   PDF   PDF
Gülçin AVŞAR, Esin ATABEK ARMUTÇU
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Hemşireliğin Felsefi Özü İyileştirici Bakım Öz   PDF
Hediye ARSLAN ÖZKAN, Zümrüt BİLGİN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Uyku Alışkanları ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi Öz   PDF
Gülnaz KARATAY, Nazan GÜRARSLAN BAŞ, Hamza ALDEMİR, Miyase AKAY, Münevver BAYIR, Erol ONAYLI
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Hemşirelik Öğrencilerine Akran Eğiticiler ile Verilen Üreme Sağlığı Eğitiminin Etkinliği Öz   PDF
Özlem AŞCI, Fulya GÖKDEMİR, Ebru ÇİÇEKOĞLU
 
Toplam 97 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 > >> 


SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588