Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ 0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazaları Öz   PDF
Fatma Yılmaz KURT, Aynur AYTEKİN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Acil Servise Başvuran Hastaların Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Handan ÖZCAN, Okay ÖZDEMİR, Esma İNCİ, Nuriye SÖZKESEN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Adölesan Gebelikler Öz   PDF
Ayça ŞOLT, Saadet YAZICI
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Adölesanlarda Meyve-Sebze Tüketimi İçin Değişim Süreci Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Öz   PDF
Saime EROL, Ayşe ERGÜN, Hasibe KADIOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Anne Sütü Bağışı: Türkiye’deki Durum Öz   PDF
Merve KADIOĞLU, Nevin HOTUN ŞAHİN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Ateş Şikayeti İle Acil Servise Getirilen Çocuklarda Ateş Olgularının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Özlem ÖZTÜRK, Aysel TOPAN, Tülay KUZLU AYYILDIZ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Bebek Dostu Özel Bir Hastanede Doğum Yapan Annelerin, Emzirmeye İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Bebeklerini Emzirme Durumlarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Gülten BOSTANCI, Sevil İNAL
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Genital Mutilasyon Öz   PDF
Sevil GÜNAYDIN, Hüsniye DİNÇ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Birinci ve Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme ve Etkileyen Faktörler Öz   PDF
Şebnem BİLGİÇ, Zeynep KURTULUŞ TOSUN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Boşanmanın Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Leyla ERDİM, Ayşe ERGÜN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Breast Self-Examination Knowledge and Practice Level of Female Health Care Professionals who Work in Istanbul Öz   PDF (English)
Nuran GENÇTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Cerrahi Aydınlatılmış Onam Hakkında Hastaların Bilgi Düzeyinin İncelenmesi Öz   PDF
Zeynep KARAMAN ÖZLÜ, Münevver KILIÇ, Ayşegül YAYLA
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Cerrahi Ekibin Vazgeçilmezi Cerrahi El Aletleri: Bilinmesi Gerekenler Öz   PDF
Işıl IŞIK ANDSOY
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Çocuklarda Cinsel İstismara Bağlı Posttravmatik Stres Bozukluğu (Olgu Analizi) Öz   PDF
Gülçin BOZKURT, Coşkun YORULMAZ, Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Çocuklarda Obezitenin Önlenmesi ve Yönetiminde Hemşirenin Rolü Öz   PDF
Leyla ERDİM, Ayşe ERGUN, Sema KUĞUOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Çocuklarda Prosedürel Ağrı Yönetiminde Dikkati Başka Yöne Çekme Yöntemlerinin Kullanımı Öz   PDF
Sevil İNAL, Nejla CANBULAT
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Çocukluk Döneminde Yaşanan İhmal veya İstismarın Benlik Saygısına Etkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Güliz ONAT, Hüsniye DİNÇ, Sevil GÜNAYDIN, Figen UĞURLU
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Danışma Kurulu Öz   PDF
Danışma Kurulu
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Derği Kapağı Öz   PDF
Dergi Kapağı Danışma Kurulu
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ DERGİ KAPAĞI Ayrıntılar   PDF
DERGİ DERGİ KAPAĞI HAKEM KURULU YAZI KURALLARI
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Dergi Kapak Sayfası Öz   PDF
HSP Kapak
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Dergi Kapak Sayfası Öz   PDF
Derği Kapağı
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Dergi Yazım Kuralları Öz   PDF
Dergi Yazım Kuralları
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Doğal Afet Nedeniyle Post Travmatik Stres Bozukluğu Yaşayan Bir Olguda Hemşirelik Bakımının Planlanmasında Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’nin Kullanılması Öz   PDF
Sevil İNAL, Leyla ERDİM
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014): SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ Dört Avrupa Ülkesinde Ebeliğin Güncel Durumu ve Ebelik Araştırmalarının Gelişimi Öz   PDF   PDF
Selma Aytaç, Meral Madenoğlu Kıvanç, Fatma Ay
 
Toplam 97 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >> 


SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588