Cilt 3, Sayı 1 (2016)

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

İçindekiler

Derği Kapağı PDF
 

Araştırma

Gebelikte Evlilik Uyumu ve Sosyal Destek Arasındaki İlişki PDF
Mehtap GÜMÜŞDAŞ, Serap EJDER APAY
Çocukluk Döneminde Yaşanan İhmal veya İstismarın Benlik Saygısına Etkisinin İncelenmesi PDF
Güliz ONAT, Hüsniye DİNÇ, Sevil GÜNAYDIN, Figen UĞURLU
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Uyku Alışkanları ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi PDF
Gülnaz KARATAY, Nazan GÜRARSLAN BAŞ, Hamza ALDEMİR, Miyase AKAY, Münevver BAYIR, Erol ONAYLI
Ebelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarini Algilamalari İle İş Doyumu Arasindaki İlişkinin Belirlenmesi PDF
Emine KOÇ, Gülümser DOLGUN
Sağlık Eğitimi Alan Kız Öğrencilerinin Osteoporoz Risk Faktörleri ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi PDF
Ayfer BAYINDIR ÇEVİK, Hilal PEKMEZCİ, Sema KOÇAN
Birinci ve Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme ve Etkileyen Faktörler PDF
Şebnem BİLGİÇ, Zeynep KURTULUŞ TOSUN
Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlılarda Yaşlı İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar PDF
Taner ARTAN

Derleme

Pelvik Taban Disfonksiyonunu Önleme: Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli Doğrultusunda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları PDF
Şükran BAŞGÖL
Fiziksel Aktivite ve Koruyucu Etkileri: Derleme PDF
Ayşe ZENGİN ALPÖZGEN, Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER
Türkiye’de Ebelik Eğitiminin Güncel Durumu PDF
Tülay YILMAZ, Hacer KARANİSOĞLU
Boşanmanın Ebeveyn ve Çocuk Üzerindeki Etkileri PDF
Leyla ERDİM, Ayşe ERGÜN
Hasta Odaklı Sağlık Hizmetlerinde İletişim PDF
Banu KUMBASAR


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588