Cilt 2, Sayı 3 (2015)

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

İçindekiler

Hakem Kurulu PDF
 

Yazım Kuralları

Yayın Kuralları PDF
Editör Editör

Araştırma

Sıcak Basması İnanç Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması PDF
Aslı SİS ÇELİK, Türkan PASİNLİOĞLU
Bebek Dostu Özel Bir Hastanede Doğum Yapan Annelerin, Emzirmeye İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Bebeklerini Emzirme Durumlarının Değerlendirilmesi PDF
Gülten BOSTANCI, Sevil İNAL
Kanser Hastalarında Hastalık Algısının Değerlendirilmesi PDF
Elanur YILMAZ KARABULUTLU, Seda KARAMAN
Ateş Şikayeti İle Acil Servise Getirilen Çocuklarda Ateş Olgularının Değerlendirilmesi PDF
Özlem ÖZTÜRK, Aysel TOPAN, Tülay KUZLU AYYILDIZ
Genç Erişkinlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Vücut Kompozisyonu İlişkisi: Pilot Çalışma PDF
Aysel YILDIZ, Devrim TARAKCI, Fatma KARANTAY MUTLUAY
Primipar ve Multipar Gebelerde Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişelerin Belirlenmesi PDF
Zehra Demet ÜST, Türkan PASİNLİOĞLU
Cerrahi Aydınlatılmış Onam Hakkında Hastaların Bilgi Düzeyinin İncelenmesi PDF
Zeynep KARAMAN ÖZLÜ, Münevver KILIÇ, Ayşegül YAYLA
Suicidal Cardiovascular Drug Intoxication in Emergency Department PDF (English)
Harun AYHAN, Dogac Niyazi ÖZÜÇELİK, Halil DOĞAN, Mehmet Ozgur ERDOĞAN, Yavuz YİGİT
Uyku Kalitesinin Doğuma ve Doğum Ağrısına Etkisi PDF
Zeynep ÖZKAN, Gülçin BOZKURT

Olgu Sunumu

Doğal Afet Nedeniyle Post Travmatik Stres Bozukluğu Yaşayan Bir Olguda Hemşirelik Bakımının Planlanmasında Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’nin Kullanılması PDF
Sevil İNAL, Leyla ERDİM

Derleme

Ölçülü Doz İnhaler Kullanımı ve Hasta Eğitim Sürecinin Yönetilmesinde Hemşirenin Rolü PDF
Çiğdem Gamze GENÇ ÖZKAN, Mağfiret KARA KAŞIKÇI
Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Genital Mutilasyon PDF
Sevil GÜNAYDIN, Hüsniye DİNÇ
Çocuklarda Prosedürel Ağrı Yönetiminde Dikkati Başka Yöne Çekme Yöntemlerinin Kullanımı PDF
Sevil İNAL, Nejla CANBULAT


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588