Cilt 2, Sayı 1 (2015)

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

İçindekiler

Araştırma

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Çocuk İstismar ve İhmali İle İlgili Görüş ve Düşünceleri PDF
Melahat AKGÜN KOSTAK, Cemine VATANSEVER
Kemik İliği Nakli Planlanan Hastaların Umutsuzluk Düzeyi ve Etkileyen Faktörler PDF
Türkan ÖZDAŞ, Nermin OLGUN
0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazaları PDF
Fatma Yılmaz KURT, Aynur AYTEKİN
Vardiyalı ve Nöbet Sistemi Şeklindeki Çalışma Düzeninin Hemşireler Üzerine Etkileri PDF
Kıymet YEŞİLÇİCEK ÇALIK, Songül AKTAŞ, Hacer KOBYA BULUT, Elif ÖZDAŞ ANAHAR
Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi PDF
Hediye BEKMEZCİ, Çiğdem Büşra YURTTAŞ, Hava ÖZKAN
Göğüs Cerrahisi Hastalarının Yoğun Bakım İhtiyaçlarının İncelenmesi PDF
Besey ÖREN, Işık KAYMAK, Gülçin BOZKURT
Sağlık Çalışanı Gözüyle Hizmet Kalite Standartlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi PDF
Yeliz DOĞAN MERİH, Pınar GÜNGÖR, Meryem YAŞAR KOCABEY, Ayşegül SAMATLI, Çiğdem EMUCE, Hülya EKSAN, Şebnem ÖZDEM
Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler PDF
Sevim ÇELİK, Feyzullah YILMAZ, Fatma KARATAŞ, Betül AL, Nurgül Saniye KARAKAŞ

Olgu Sunumu

Escobar Sendromu’nda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Olgu Sunumu PDF
Devrim TARAKCI, Ela TARAKCI, Burcu ERSÖZ HÜSEYİNSİNOĞLU

Derleme

Cerrahi Ekibin Vazgeçilmezi Cerrahi El Aletleri: Bilinmesi Gerekenler PDF
Işıl IŞIK ANDSOY
İnfertilite Stresi ile Başa Çıkma Yöntemleri ve Hemşirelik Yaklaşımları PDF
Tülay YILMAZ, Ümran YEŞILTEPE OSKAY
Ebelik Uygulamalarında Mahremiyetin Önemi PDF
Hediye BEKMEZCİ, Hava ÖZKAN
Türkiye’de 2000-2012 Yılları Arasında Engeller Ölçeği Kullanılarak Yapılmış Araştırma Sonuçları : Sistematik Bir Derleme * PDF (English)
Fatma AY, Nuran GENÇTÜRK


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588